Kot je na novinarski konferenci po seji odbora povedal Vizjak, so že pripravili konkretna izhodišča za spremembe zakona o delovnih razmerjih z zelo konkretnimi rešitvami, ki pa še niso pretopljene v zakonski tekst. "V najkrajšem času, tednu dni do 14 dni, bomo začeli s predstavitvami teh izhodišč čisto formalno socialnim partnerjem," je napovedal.

Glede časovnice pri delovnopravni zakonodaji je minister povedal, da želijo glede uskladitve izhodišč zelo veliko narediti še pred poletnimi počitnicami, torej v mesecu dni, nato pa do jeseni pripraviti sam zakon. "Vmes bodo vedno in znova potekala usklajevanja s socialnimi partnerji na različnih ravneh pri iskanju kompromisnih rešitev," je dejal.

Vizjak je na seji odbora predstavil tudi poglede na spremembo pokojninske zakonodaje. Po njegovem mnenju je pogovore najbolje nadaljevati na usklajenih točkah zakona, ki je padel na referendumu, in poskusiti najti rešitve za tista vprašanja, ki so ostala neusklajena in so vodila do padca zakona.

Je pa Vizjak ob tem dejal, da bi lahko pokojninsko reformo pod streho spravili pred koncem prihodnjega leta. Ocenjujejo namreč, da je na mizi dobro imeti obe zadevi hkrati, torej zakon o delovnih razmerjih in pokojninsko reformo. "Vsaj v temeljnih rešitvah. Več stvari, kot je na mizi, lažje katero zapreš," je dejal.

Glede socialnega sporazuma pa je minister povedal, da so z delom začele posamezne podskupine. "Prvi vtisi so dobri in ocenjujejo, da bi lahko imeli do začetka julija narejeno dobro podlago za socialni sporazum," je povedal. Glede na različne teme pričakujejo tudi različne zaplete - na nekaterih področjih bo šlo lažje, na nekaterih težje, npr. na področju šolstva, je povedal.

O konkretni vsebini socialnega sporazuma Vizjak danes ni govoril, nakazal je zgolj smeri oz. ključne strateške spremembe, ki so že vpisane v vladnem osnutku novega socialnega sporazuma. Pri tem gre za zmanjševanje segmentacije na trgu dela, vpeljavo nekaterih fleksibilnih oblik zaposlovanja, postopke zaposlovanje in odpuščanja, odpravninski sklad ...

Delodajalci želijo imeti takšno delovnopravno zakonodajo, ki bo primerljiva državam, s katerimi konkurirajo na trgih. Želijo si, da se delovnopravna zakonodaja odpre kot paket, pri čemer se zavedajo, da ne bodo mogli uresničiti vseh pričakovanj in da bo treba sprejemati kompromise, je pojasnil predsednik ZDS Milan Lukić.

Ob tem je kot zgrešeno zavrnil "mnenje, da želimo skrajšane poti za odpuščanje delavcev kar tako počez". Tudi za Slovenijo velja, da manjka dobrih delavcev. Takšne želijo privabiti v vseh podjetjih, problem pa je, da obstajajo tudi slabi delavci, zato si želijo hitrejših postopkov za reševanje zadev, je še povedal Lukić.

Vizjak je ob tem dejal, da so mnenja in izkušnje delodajalcev pomembni, da pa se moramo zavedati, "da je rešitev, ki jo bo moč uveljaviti, zgolj kompromis med prizadevanji različnih socialnih partnerjev". Rešitev se ne da izsiliti, je še dodal minister.