Združenje delodajalcev Slovenije je leta 1994 ustanovljeno gospodarsko interesno združenje, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev. V njem je povezanih več kot 1400 podjetij.

Lukić je poudaril, da se je za kandidaturo odločil, ker želi nadaljevati začeto delo, so po skupščini sporočili iz združenja. Še posebej si bo prizadeval, da bodo vse pomembne teme s področja gospodarstva obravnavane na Ekonomsko socialnem svetu in s tem usklajene tudi s strani delodajalcev.

Poudaril je tudi, da se zavzema za širitev dela sekcij združenja z ožjega območja delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb na teme, kot je industrijska politika ter specifične problematike, s katerimi se posamezne dejavnosti soočajo. Prizadeval si bo tudi za nadaljnjo krepitev vloge Združenja delodajalcev Slovenije v evropskih in mednarodnih delodajalskih organizacijah ter stalno izmenjavo izkušenj in dobrih praks.