Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, hkrati pa imajo vsaj enega zaposlenega ali opravljajo dejavnost najmanj dve leti. Za subvencije je na voljo 3,94 milijona evrov, pri čemer 85 odstotkov sredstev zagotavlja EU iz Evropskega socialnega sklada, 15 odstotkov pa slovenski proračun.

Na delovni preizkus in subvencionirano zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih se lahko vključijo dolgotrajno brezposelni, ki so prijavljeni pri zavodu najmanj 12 mesecev, brezposelni invalidi, ki so prijavljeni pri zavodu najmanj šest mesecev, in brezposelni, ki imajo stalno prebivališče v Pokolpju (v občinah Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika ali Semič).

Delodajalci, ki bodo izbrani na javnem povabilu, bodo z zavodom podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev. Na podlagi tega bodo lahko na enomesečni delovni preizkus vključili brezposelne iz ciljnih skupin povabila. Po uspešno zaključenem preizkusu morajo udeležence zaposliti na istem delovnem mestu, kjer je potekal preizkus, za njihovo zaposlitev pa bodo lahko pridobili subvencijo. Zaposlitev mora biti sicer sklenjena za najmanj 18 mesecev neprekinjeno, s polnim delovnim časom oz. sorazmerno manj v skladu z izdano odločbo o invalidnosti.

Delodajalcem se bodo za izvedbo delovnega preizkusa povrnili dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda, ki ga mora opraviti kandidat. Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljnih skupin javnega povabila sicer znaša 7500 evrov.

Na javnem povabilu delodajalci predložijo ponudbo na območno službo zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Ponudbe lahko oddajo od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 31. oktobra, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Brezposelnim se bo za udeležbo na delovnem preizkusu izplačal dodatek za aktivnost. Ravno tako jim bodo povrnjeni potni stroški, če je od kraja njihovega bivanja do kraja preizkusa najmanj en kilometer v eno smer. Delodajalci so vsem, ki jih zaposlijo s pomočjo subvencije, dolžni zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo, so še zapisali v javnem povabilu.