To pomeni, da delodajalci iz Pokolpja lahko dobijo povrnjene plačane prispevke delodajalca za socialno varnost. Takšno povračilo lahko uveljavljajo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu in v preteklega pol leta niso imeli redno plačane zaposlitve, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo, so starejši od 50 let ali so pripadniki romske skupnosti oziroma druge etnične manjšine. Delodajalci uveljavljajo povračilo v dejanski višini in za nazaj, v enkratnem znesku po enem letu zaposlitve takšne osebe.

Ravno tako je povračilo prispevkov mogoče za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu in se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov. Delodajalci iz Pokolpja tudi takšno povračilo uveljavljajo v dejanski višini in za nazaj, po izteku vsakega leta zaposlitve invalida, vendar najdlje do 31. decembra 2016.

Pri tem ni potrebno, da ljudje, za katere delodajalci uveljavljajo povračilo, prebivajo v Pokolpju, lahko prihajajo tudi od drugod. Vsekakor je pomembno, da ustrezajo opredeljenim skupinam in da se zaposlijo oziroma opravljajo delo v Pokolpju. Brezposelni in invalidi, ki jim povračilo prispevkov delodajalca lahko pomaga do zaposlitve, se oglasijo pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer so prijavljeni.