Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih in drugih deležnikov – kupci, dobavitelji?
Osredotočeni smo predvsem na spoštovanje dogovorov, ki jih imamo s kupci in dobavitelji. Ob tem je potrebno iskreno priznati da nam to ne uspeva v popolnosti, saj zmožnost izpolnjevanja odvisno tudi od njihovega delovanja. Gre za medsebojno odvisnost in zato je zavedanje da naše delovanje vpliva na druge deležnike, zelo pomembno. Poslovni svet v katerem bi vsi izpolnjevali dane obljube je nedosegljiv ideal, vendar je teženje k najboljšim približkom pravilna smer razvoja.

Kaja pa družbena odgovornost do okolja – lokalne skupnosti?
V skladu z lastno presojo in resursi podpiramo različne projekte lokalnih skupnosti. Pri tem je edini kriterij doprinos dejavnosti k družbi. Gre za širok spekter dejavnosti od pomoči potrebnim otrokom do pohodniških dejavnosti. Konkretni projektov ne želimo izpostavljati, saj je naša pomoč namenjena vsebini projektov in ne samopromociji.

Ste ekološko osveščeni?
Delovanje našega podjetja iz ekološkega vidika ni sporno. Pri lastni proizvodnji imamo določene odpadke ki pa jih v skladu z zakonodajo in predpisi ustrezno uničujemo. Glede na naravo proizvodnje ne prispevamo k poslabšanju okoljskega stanja. Zavedamo se da je to šele prvi korak, imamo pa v pripravi projekt s katerimi tudi prispevali k izboljšanju.

Na kakšen način komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki – v smislu, da s slednjimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni.
Čeprav bi bilo lahko razumljeno kot izgovor, vendar se je potrebno zavedati razmer, v katerih trenutno živimo. Vprašanje je, v kolikšni meri si podjetja sploh lahko privoščijo segmentirati svoje partnerje po kriterijih družbene odgovornosti. Naše podjetje nima manevrskega prostora, da bi se zaradi kriterija družbene odgovornosti odrekalo partnerjem, ki nam zagotavljajo ekonomsko preživetje.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno na daljši čas?
Težko je napovedati, kakšna bo reakcija okolja na družbeno neodgovorna podjetja v bodočnosti. Glede dosedanje prakse pa je nedvoumno mogoče ugotoviti, da lahko podjetja, ki so družbeno neodgovorna, uspešno delujejo tudi dolgoročno. Nemalokrat je družbena neodgovornost v relaciji z veliko dobičkonosnostjo v ekonomskem smislu. Prav tako je potrebno razlikovati dejansko družbeno odgovornost podjetja in družbeno odgovornostjo v smislu PR.

Katere dejavnosti ste uvedli v zadnjem času, s katerimi ste okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?
Trenutno aktivnega projekta ni, vendar pripravljamo projekt ki bi ga lahko okarakterizirali kot družbeno odgovornega. Glede na dejavnost, v kateri delujemo, nameravamo sodelovati pri pogozdovanju na kritičnih območjih. Zaenkrat je projekt še v pripravi.

Ali ste uvedli katero od praks na temelju praks drugih podjetij iz izbora Zlata nit?
Prakse kot celote nismo prenašali iz drugih podjetji iz izbora. Vsekakor pa imajo druga podjetja zanimive pristope in poizkušamo vzeti tiste dele, ki so kompatibilni z našo filozofijo.