Prvotno je bila predvidena postavitev Slovenske hiše London 2012, katere koncept je temeljil na promociji države ob spremljavi slovenske kulinarike. Sodelovanje med Ukomom in OKS je temeljilo na sklepu, ki ga je prejšnja vlada sprejela 21. aprila lani.

Z njim je projektu namenila 710.000 evrov proračunskih sredstev. Konec lanskega decembra je bila nato podpisana pogodba v vrednosti 525.000 evrov.

Na podlagi sklepa sedanje vlade s konca februarja o zmanjšanju oziroma odpovedi vseh nenujnih aktivnosti s ciljem varčevanja je Ukom konec februarja OKS obvestil, da projekta Slovenske hiše v Londonu ne bo moč realizirati v predvidenem obsegu.

V luči prizadevanj za znižanje porabe javnih sredstev sta Ukom in OKS nato sklenila dogovor o spremembi aktivnosti na tem področju in sprožila pogovore za iskanje optimalne oblike promocije Slovenije v okviru poletne olimpijade prek blagovne znamke I feel Slovenia.

Minulo sredo sta nato podpisala pogodbeni aneks, s katerim bo OKS izvedel aktivnosti za promocijo blagovne znamke I feel Slovenia, Ukom pa bo zagotovil sredstva v višini le 20.000 evrov. Spremljajoči program promocije Slovenije, predvsem z vidika turistično-gospodarskih in protokolarnih vsebin pa bo zagotavljalo slovensko veleposlaništvo v Londonu.

Neposredni učinek privarčevanih sredstev za proračun tako znaša 505.000 evrov ali 8,4 odstotka letnega proračuna Ukoma, pojasnjujejo na uradu.

Na Ukomu še pravijo, da glede na pretekle uspehe najboljših slovenskih športnikov verjamejo, da bodo ti tudi v Londonu nizali izjemne športne dosežke in tako pomembno prispevali k uspešni promociji Slovenije.