Sočasno se je začelo tudi skupno zasedanje parlamentarnega odbora za finance in odbora za gospodarstvo, ki sta banke pozvala, naj v primeru kreditiranja gospodarstva ravnajo odgovorno in učinkovito. Odgovorov na vprašanje, kako pretrgati kreditni krč, pa večurno zasedanje ni dalo. Bančnik dr. Ivan Ribnikar je medtem ocenil, da kreditnega krča v Sloveniji ni, "čeprav se oblastem verjetno zdi prav lepo in elegantno, da bi to bilo res in bi samo s pritiskom na banke napravili čudež. Tega čudeža ne bo." Ekonomist dr. Marko Košak pa je dodal, "da kreditne rasti, ki so jih banke dosegale med letoma 2004 in 2008, v bodoče zlepa ne bodo spet dosegljive".

stran 18