Narodna galerija izdala študiji zgodovinske antropologije likovnega Narodna galerija je izdala dve antropološki študiji likovnega avtorjev Svetlane Slapšak in Jureta Mikuža. Slapšakova je v delu Franc Kavčič in antika: Pogled iz antropologije antičnih svetov tega klasicističnega slikarja prepoznala kot enega izmed prvih slovenskih feministov, Mikuž pa je v knjigi z naslovom Pogledati-gledati, videti-uvideti zbral raznolike študije, zlasti besedila o nekaterih likovnih problemih iz zgodovine umetnosti novega veka.