Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Igor Horvat že tri leta opozarja na oteženo poslovanje bolnišnice, vendar je položaj kljub vsemu iz leta v leto slabši in denarja za bolnišnice vse manj, medtem ko se število bolnikov povečuje. Da lahko izpeljejo poslovno leto, so že poiskali vse rezerve v organizaciji, pri materialih in investicijah. "Sredstva se zmanjšujejo vsako leto in vsako leto skušamo narediti več, da preživimo, ampak na dolgi rok je to slabo," je povedal Horvat. Lani so opravili pol manj vzdrževalnih oziroma investicijskih del od predvidenih, čeprav je stavba iz leta 1940 in potrebuje vsako leto več popravil. Skoraj vse investicije, ki jih je na leto za okrog dva milijona evrov, pa mora bolnišnica financirati sama, saj je v zadnjih devetih letih od ministrstva za zdravje prejela skupno le 750.000 evrov. Tudi urgentnega bloka očitno ne bo, čeprav je bolnišnica od leta 2005 za pripravo dokumentacije porabila okrog 200.000 evrov.