Za Tauferjev mandat na čelu pisateljskega društva je glasovalo 98 članov. Drugi kandidat Iztok Osojnik je prejel 45 glasov. Izvolili so tudi člane nadzornega in upravnega odbora ter častnega razsodišča. Taufer je ob prevzemu mandata dejal, da je bistveno, da bo društvo v teh težkih in tveganih časih ohranilo pridobljene in priborjene stvari. Mi smo 99 odstotkov in zasedemo lahko navsezadnje tudi parlament, če bo treba, je dejal Taufer in dodal: "Rad bi videl tistega, ki nas lahko ustavi."

Veno Taufer (1933) je prvo pesniško zbirko Svinčene zvezde objavil leta 1958. Leta 1960 je diplomiral iz svetovne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot pesnik je Taufer predstavnik modernizma in obenem tudi najizrazitejši predhodnik slovenskega pesništva avantgarde v 60. letih minulega stoletja, piše na spletnih straneh DSP.

Sprva je bil zaposlen pri RTV Ljubljana, zatem nekaj let pri BBC v Londonu. Po vrnitvi je zopet delal v kulturni redakciji RTV. Po osamosvojitvi Slovenije je bil zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve in ministrstvu za kulturo. Bil je tudi urednik pri Reviji 57 in v uredniškem odboru revije Perspektive. Zelo dejaven je bil tudi v DSP.

Med drugim je bil leta 1985 pobudnik in prvi vodja mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Med letoma 1999 in 2006 je bil predsednik Mirovnega komiteja mednarodnega PEN. Leta 1976 je prejel Sovretovo nagrado, leta 1987 Jenkovo nagrado, leta 1996 Prešernovo nagrado in leta 2005 zlati red za zasluge RS. Je tudi redni član Evropske pesniške akademije (Academie Europeenne de Poesie) in prejemnik več mednarodnih nagrad.

Dosedanji predsedniki DSP so poleg Jesiha bili: Davorin Trstenjak, Rajko Perušek, Anton Funtek, Alojz Gradnik, Oton Župančič, France Koblar, Miško Kranjec (dva mandata), France Bevk (dva mandata), Ivan Potrč (dva mandata), Mile Klopčič, Beno Zupančič, Matej Bor, Anton Ingolič, Mira Mihelič, Janez Menart, Ciril Kosmač, Tone Pavček, Tone Partljič, Rudi Šeligo, Dane Zajc, Evald Flisar (trije mandati), Tone Peršak, Vlado Žabot (dva mandata) in Slavko Pregl.