Dobre pol ure pred prvotno predvidenim začetkom so nekateri klubi, rokometni delavci, novinarji in drugi s skrivnostnega (neznanega) naslova dobili elektronsko pošto z nenavadno vsebino. "Na današnji redni seji skupščine RZS se bo potrjeval nov statut (spremembe). Postavlja se vprašanje, kateri statut je trenutno v veljavi in na katerega se nanašajo spremembe!? Po javno dostopnih podatkih velja tisti iz leta 2009, saj spremembe statuta iz leta 2010 ne veljajo, ker je bil zavrnjen s strani upravne enote," je med drugim pisalo v nepodpisanem sporočilu.

A razprave o dveh prenovljenih aktih RZS (statut in registracijski pravilnik) ni bilo, kajti za morebiten sprejem novega statuta ni bila zagotovljena sklepčnost (za preostala glasovanja je bila dovolj večina prisotnih), registracijski pravilnik pa ni doživel sprememb, zato je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Od petih poročil, ki bi morala biti ustno predstavljena, se je to zgodilo le z dvema (Franjo Bobinac, predsednik RZS; Marko Šibila, Združenje rokometnih trenerjev Slovenije). Preostalih treh poročevalcev (Milan Zupančič - nadzorni odbor, Toni Janc - statutarna komisija, Gojko Pešec - arbitražna komisija) na skupščini ni bilo, zato so se morali prisotni zadovoljiti le z njihovimi pisnimi izdelki. Vseeno je bilo vseh pet poročil sprejetih: 29 jih je glasovalo za, 12 jih je bilo proti, preostali so se vzdržali.

"RZS je imela lani 257.826 evrov minusa, trenutno pa posluje z rahlim plusom," je ob predstavitvi revidiranih računovodskih izkazov za leto 2010 s strani pooblaščene revizorske hiše pojasnil Mitja Gobec, generalni sekretar zveze. Gobec je v nadaljevanju predstavil tudi načrt za leto 2011, člani skupščine pa so oboje sprejeli: za revidirane računovodske izkaze za leto 2010 je glasovalo 31 prisotnih (sedem jih je bilo proti, preostali so se vzdržali), za načrt za letos pa jih je zeleni karton dvignilo 46 (nihče ni bil proti, štirje vzdržani).

Medtem ko je skupščina minila dokaj mirno, bi utegnilo biti bolj vroče na sredini izredni konferenci združenja 1. NLB Leasing lige za moške. Prejšnji teden na premieri ni bila sklepčna (od dvanajstih prvoligaških klubov jih je bilo prisotnih le sedem, za sklepčnost pa bi jih moralo biti osem), ob ponovitvi takšnega scenarija pa je pod vprašajem tudi začetek ligaške sezone. O tem je predsednik Franjo Bobinac na skupščini dejal: "Prepričan sem, da bo zmagal razum in da ne bo mazohističnih prijemov s strani klubov. Ne želim skrivati, da je počilo zaradi sodnikov, a kot predsednik RZS ne bom dovolil prevlade nobenega pola."