Med poletnimi šolarji je tudi 50 udeležencev s slovenskim poreklom, ki živijo v tujini in so prejeli štipendijo šolskega in visokošolskega ministrstva ter urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Udeleženci poletne šole lahko izbirajo med štiritedenskim in dvotedenskim tečajem in izbirnim popoldanskim tečajem, na katerem se bodo pripravili na izpit iz znanja slovenščine.

V organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pa se danes začenja tudi 6. Mladinska poletna šola slovenskega jezika, intenzivni tečaj slovenščine, namenjen mladim od 13 do 17 let. Na tej poletni šoli bo tokrat 150 mladih iz 17 držav, med njimi pa je večina potomcev slovenskih zdomcev in izseljencev, ki jim štipendije podeljujejo ministrstvo za šolstvo in šport, zavod za šolstvo in urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Poleg jezikovnega pouka v popoldanskem in večernem času na mladinski poletni šoli poteka tudi spremljevalni program, ki vključuje dejavnosti, preko katerih mladi spoznavajo Slovenijo, slovensko kulturo, zgodovino, poskrbljeno pa je tudi za ustvarjalne, športne in sprostitvene dejavnosti.

Intenzivni tečaj slovenščine je bil ob svojem nastanku leta 1982 namenjen predvsem slovenskim izseljencem in njihovim potomcem, do danes pa se ga je udeležilo že več kot 3030 zelo različnih poletnih šolarjev z vsega sveta.

Začetek 47. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

V Mestnem muzeju Ljubljana bodo ob 20. uri odprli 47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki bo letos potekal na krovno temo Družine v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Udeležuje se ga 129 udeležencev iz 27 držav, 98 študentov in 31 zaposlenih, so sporočili s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Prireditev bo v muzeju odprla predsednica 47. seminarja Vera Smole. Udeležence pa bodo nagovorili tudi rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik, prodekan Filozofske fakultete Vojko Gorjanc, svetnica mestne občine Ljubljana Milena Mileva Blažić, predstojnica oddelka za slovenistiko Erika Kržišnik in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Marko Stabej.

Krovna tema letošnjega seminarja je Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, pri čemer je pojem družina mišljen kompleksno - v najširšem smislu obstoja medsebojne povezanosti, druženja, soobstoja v prid vsakemu posamezniku in obenem celotne (z)družbe, društva, združenja, so na svojih spletnih straneh zapisali organizatorji seminarja.

Na seminarju bo sodelovalo 15 uglednih predavateljev različnih strok, se predstavilo nekaj mladih raziskovalcev ter poučevala vrsta lektorjev. Vzdušje in dinamiko celotne prireditve pa bodo krojili tudi udeleženci seminarja s svojim predznanjem ter medsebojnim povezovanjem.

Seminarja se letos udeležuje 129 tujih slovenistov, slavistov, književnih ustvarjalcev, prevajalcev EU, strokovnjakov za primerjalno jezikoslovje in književnost, ki slovenščino raziskujejo, poučujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje delo in življenje. Na seminarju želijo svoje znanje poglobiti, ga obogatiti, se seznaniti z najnovejšimi spoznanji ter pridobiti pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.

Nekateri udeleženci so sicer obiskali že seminarski predteden, drevi pa se začenja osrednji dvotedenski seminar, ki zajema lektorske vaje v dopoldanskem času, predavanja, okrogle mize ali ustvarjalne delavnice, posebne tečaje, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije in individualno konverzacijo ter bogat spremljevalni program.