Kot je poslancem pojasnil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš, ki začasno vodi tudi vladno službo za lokalno samoupravo, je cilj dopolnitve zakona omogočiti, da novoustanovljena občina Mirna in občina Trebnje po lokalnih volitvah 10. aprila začneta delovati in živeti tako kot ostale občine.

Sedanja zakonska ureditev tega ni predvidevala, zato se s tem zakonom o dopolnitvi zakona daje pravno podlago za začetek delovanja nove občine in za njeno financiranje, je še pojasnil Žekš.

Občino Mirna, ki se je izločila iz občine Trebnje, je DZ namreč ustanovil 1. februarja, 10. aprila pa so v obeh občinah potekale lokalne volitve. Ker v veljavni zakonodaji, ki ureja lokalno samoupravo in javne finance, ni bilo pravne podlage za začetek delovanja nove občine Mirna med proračunskim letom, pa so morali poslanci sprejeti še dopolnitve omenjenega zakona.

Avtentično razlago 49. a člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju je predlagala skupina poslancev SD. Po besedah Majde Potrata so razlog za takšen predlog ugotovitve računskega sodišča in odločitev, s katero je računsko sodišče naložilo popravljalne ukrepe, v okviru katerih bi morali posamezniki vrniti preveč izplačano plačo ob prehodu v nov plačni sistem.

Ob izvajanju revizije je računsko sodišče namreč naletelo na vprašanje, ali je bilo ob prevedbi osnovnih plač v javnem sektorju treba upoštevati tudi količnike za določitev osnovne plače, ki so bili doseženi z napredovanji, morda izvedenimi tudi v nasprotju s prej veljavnimi predpisi. Do začetka uporabe novega plačnega sistema ni bilo nobene pravne podlage za znižanje plače zaposlenega v javnem sektorju v primeru ugotovitve, da je bila plača določena v neskladju z veljavnimi predpisi in še manj za uveljavljanje zahtevka za povračilo preveč izplačane plače, pojasnjuje poslanka.

V skladu z ustavnim načelom pravne države, ki vključuje tudi načelo pravne varnosti, brez eksplicitne zakonske podlage tak poseg v pravnomočne akte delodajalca in veljavne pogodbe o zaposlitvi ni mogoč. Zato so v SD predlagali avtentično razlago zakona o sistemu plač.