To so konec novembra postali trije vodilni menedžerji SCT: predsednik upravnega odbora Ivan Zidar, Aleksander Meze in Janez Jamnik. Po dostopnih podatkih so namreč konec novembra 86-odstotni lastniški delež v SCT Tovarni kovinske opreme s podjetja SCT Naložbe, ki je v lasti SCT, prenesli na novoustanovljeno podjetje SCT Investicije. To je v lasti SCT Holdinga, v katerem so edini družbeniki trije vodilni v SCT. Podatka o tem, koliko so Zidar, Meze in Jamnik odšteli za delež, ki je nominalno vreden skoraj 620.000 evrov, nam včeraj ni uspelo pridobiti. Poudariti pa velja, da je murskosoboška tovarna kovinske opreme, ki je lani ustvarila skoraj osem milijonov prihodkov, zaradi relativno nizke zadolženosti eden od finančno bolj zdravih delov v sistemu SCT.

S tem, ko je Ivan Zidar delež v SCT Tovarni kovinske opreme prenesel na lastno podjetje, ga je skoraj zagotovo rešil pred upniki. Zdaj že nekdanja murskosoboška hčerinska družba SCT je namreč novega lastnika dobila le dva tedna pred tem, ko je ljubljansko okrajno sodišče vpisalo zastavno pravico na lastniškem deležu v njenem dosedanjem lastniku - družbi SCT Naložbe. To je sodišče po naših podatkih storilo v sredo, in sicer v korist upnika Liko Liboje, ki ima po novem "plombo" tudi na lastniških deležih skupine SCT v družbah SCT Asfalti in Bituma.

Koliko denarja skupina SCT dolguje Liku Liboje in iz katerih poslov, nam na sedežu upnika, ki izdeluje cestne varnostne ograje, ni uspelo izvedeti. Daleč največji delničar Lika Liboje je sicer ciprski Ampelus Holding, ki je v lasti privatizacijskega mogotca Igorja Laha.

Zidarju gre na roko tudi dejstvo, da bodo lahko upniki SCT odsvojitev tovarne kovinske opreme iz skupine izpodbijali le v primeru, če bo šel SCT najkasneje v letu dni po sklenitvi posla v stečaj. "Takšnih dejanj lastnik podjetja nikakor ne bi mogel storiti po uradni razglasitvi insolventnosti," nam je včeraj pojasnil poznavalec insolvenčnega prava. "To dejanje je izpodbojno, če bo podjetje kasneje končalo v stečajnem postopku in če ima elemente oškodovanja upnikov," je še dodal.

Da je temeljni motiv odsvojitve SCT Tovarne kovinske opreme iz SCT zelo verjetno prav reševanje premoženja pred upniki, bi lahko dokazoval tudi podatek, da Zidar iz SCT Naložb ni prenašal lastniških deležev v drugih dveh podjetjih: v Tovarni asfalta Črnuče in družbi SCT Stanovanjski inženiring. Ta je v težkem finančnem položaju. Že v četrtek je namreč Abanka na enem od dveh računov omenjene družbe oblikovala rezervacijo in s tem rezervirala sredstva za izvršitev plačil, ki so dolg komitenta ali se bodo predvidoma pojavila v prihodnosti na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov (izvršbe). Eno najpomembnejših podjetij v sistemu SCT lahko tako nemoteno posluje le še prek računa, ki ga ima odprtega pri SKB. SCT Stanovanjski inženiring je imel sicer že zadnji dan lanskega leta za več kot 20 milijonov evrov finančnih in poslovnih obveznosti, kar je skoraj dvakrat več od celotnih prihodkov podjetja.

Kot smo že poročali, je tudi SKB pred dobrim tednom dni za en dan oblikoval rezervacijo na transakcijskem računu krovne družbe SCT pri tej banki.

primoz.cirman@dnevnik.si tomaz.modic@dnevnik.si