"Če se tudi v omenjenem skrajnem roku ne bo nihče odzval pozivu za neposredna pogajanja, bo ministrstvo pripravilo nov posamični program ravnanja s predmetnim premoženjem države. Ni izključena niti možnost odprodaje objektov in opreme letališke infrastrukture," so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za prometa.

Kot so dodali, bodo v vmesnem času intenzivno potekali pogovori s sedanjim upravljalcem letališča in letališke infrastrukture o podaljšanju pogodbe o uporabi.

Ministrstvo se je za vabilo k neposrednim pogajanjem odločilo potem, ko so na dveh razpisih zaman iskali potencialnega najemnika. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin predvideva, da se lahko z morebitnimi interesenti za dolgoročni, 30-letni najem letališča pogajajo o znižanju izklicne vrednosti najemnine do 30 odstotkov za nepremično premoženje in do 50 odstotkov za premično premoženje države.

Kot kaže, je bilo tudi to preveč za morebitne interesente. Na razpis in vabilo k pogajanjem se namreč ni prijavil niti dosedanji najemnik letališke infrastrukture, družba Aerodrom Maribor v lasti družbe Prevent Globala v stečaju. Direktor družbe Matjaž Sonc je že ob prvem razpisu pojasnil, da se na razpis niso prijavili, ker so bili razpisni pogoji zanje nezanimivi.

Z omenjenim podjetjem, ki je sicer tudi lastnik dela nepremičnin na letališču, je ministrstvo podaljšalo koncesijsko pogodbo do konca letošnjega leta, vprašanje pa je, če bodo na to znova pristali pod sedanjimi pogoji.

Za dolgoročni najem mariborskega letališča se je nekaj časa zanimala tudi Pošta Slovenije, ki se je konec julija tudi edina udeležila obveznega ogleda mariborskega letališča. Neuradno pa naj tudi na pošti doslej ne bi bili zadovoljni z razpisnimi pogoji.