Podjetja Kemofarmacija, Salus, Farmadent, ki je v lasti Mariborskih lekarn, ter Gopharm, ki je v lasti Farmadenta, in Nensi, ki predstavlja bazo podatkov zdravil, naj bi kršila prepoved omejevalnih sporazumov po slovenski in evropski zakonodaji. Varuh konkurence je postopek zoper trgovce z zdravili uvedel že konec julija letos, preiskava pa naj bi pokazala prakso, ki razkriva, da si trgovci posle z lekarnami delijo glede na tržne deleže. Samo trg lekarn v Sloveniji naj bi bil po ocenah vreden od 550 do 600 milijonov evrov, polovico omenjenega zneska naj bi dodatno odpadlo še na bolnišnice.

Varuh konkurence v sklepu o uvedbi postopka ugotavlja, da naj bi omenjena podjetja kršila konkurenčno zakonodajo tako, da so se "sporazumela oziroma usklajeno ravnala pri pripravi in oddajanju ponudb in pri pogajanjih oziroma sklepanju pogodb ter si izmenjavala občutljive informacije, ki se nanašajo na cene in na druge poslovne pogoje na trgu prodaje zdravil za uporabo v humani medicini na debelo, zlasti z dogovarjanjem pri oddajanju ponudb v postopkih javnega naročanja v RS". Podjetja si posledično na javnih razpisih niso konkurirala, določala so prodajne cene in druge pogoje za prodajo zdravil, konkurenca posledično ni več obstajala.

Za pojasnila smo zaprosili vse tri največje trgovce z zdravili - Kemofarmacijo, Salus in Farmadent, ki ima v lasti tudi Gopharm, a odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli. Nensi so ustanovili Kemofarmacija, Salus, Pharmakon in Farmadent ter podjetje Hakl IT kot nosilec razvoja programske podpore poslovanju. Cilj je bil zagotoviti enotno in nedvoumno identifikacijo vsakega izdelka, ki nastopa na slovenskem trgu oskrbe lekarn, zdravstvenih domov, bolnišnic in sorodnih dejavnosti.

katja.svensek@dnevnik.si