Kot so sporočili z urada vlade za komuniciranje, je premestitev duhovnika, ki je izjemno priljubljen med Slovenci v Porabju in ki prav tako izhaja iz vrst porabskih Slovencev, za slovensko skupnost nedvomno velik udarec. Merklija, edinega slovenskega duhovnika v Porabju so avgusta letos iz Gornjega Senika premestili v eno od župnij v bližini Szombathelya.

Je pa vlada zavrnila predlog poslanca Jelinčiča, da bi zmanjšali sredstva za financiranje madžarske manjšine v Sloveniji in le-ta namenili za financiranje slovenske skupnosti v Porabju. To po oceni vlade ne bi pripomoglo k rešitvi problema nesistemskega in nezadostnega financiranja slovenske manjšine, ki ga izvaja Madžarska.

"Slovenija je pravna država, ki spoštuje svoje sprejete obveznosti. Za madžarsko manjšino v Sloveniji skrbi tako, kot se je k temu zavezala z ustavo, zakonskimi pravnimi akti in drugimi mednarodnimi pravnimi akti. Prizadevati si je potrebno za enakopraven položaj za obe manjšini, tako za slovensko v Porabju kot za madžarsko v Prekmurju," je še v sporočilu za javnost zapisala vlada.

Vlada budno spremlja dogajanje v zvezi z duhovnikom

Ta je danes še pojasnila, da budno spremlja dogajanje v zvezi z duhovnikom Merklija, saj se "zaveda pomena in pomoči, ki ga opravljajo slovenski duhovniki za ohranjanje slovenskega jezika in identitete med Slovenci v zamejstvu in po svetu, saj marsikje po svetu delovanje slovenskih duhovnikov predstavlja steber slovenstva.

Kot je v odgovoru še zapisala vlada, se je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš pri cerkvenih oblasteh že zavzel za ugodno rešitev, sestal pa se je tudi z madžarskim veleposlanikom v Ljubljani Istvanom Szent-Ivanyijem. Minister Žekš in urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu sta tudi v stalnih stikih s slovensko skupnostjo v Porabju, skupaj z ostalimi pristojnimi ministrstvi pa madžarske oblasti stalno opozarjata o obstoječih problemih slovenske manjšine na Madžarskem.

Potekajo tudi stalni stiki in pogajanja v okviru slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Slovenski predstavniki v komisiji si prizadevajo, da bi madžarska stran pravočasno uresničevala sklepe in priporočila, ki jih sprejema mešana komisija.

Vlada tudi o oblikah pomoči v Porabju

Vlada v nadaljevanju odgovora poslancu podrobneje pojasnjuje tudi oblike pomoči, ki jo nudi Slovenija slovenski skupnosti v Porabju za ohranjanje materinščine ter za pridobivanje finančnih sredstev preko EU projektov in na podlagi čezmejnega sodelovanja, pri tem pa si želi tudi več aktivnosti s strani slovenske skupnosti same.

Vlada je v odgovoru še napovedala, da bo od Madžarske zahtevala izpolnitev dolžnosti, ki jih Madžarski nalaga sporazum o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine na Madžarskem ter njeno strokovno in finančno sodelovanje pri skrbi za ohranjanje slovenščine.

Na Madžarskem živijo pripadniki slovenske manjšine v Porabju, kjer po navedbah urada za Slovence v zamejstvu in po svetu živi okoli 3.000 Slovencev.