Pokojnikova sestra jih je že zdavnaj želela odpeljati na dodatno analizo na Dunaj, potem ko v Ljubljani suma, ali so bile živali spolno zlorabljene, niso ovrgli (a tudi ne potrdili). S predajo zamrznjenih živalskih tkiv in drugega dokaznega gradiva pa se je zapletlo, saj ni jasno, kdo jih sploh lahko prevzame oziroma kdo je Baričevičev zakoniti dedič. Kosova protikorupcijska komisija je za pojasnila o tem zaprosila državno tožilstvo, zaradi »nekaterih nerazjasnjenih okoliščin« pa je tudi ljubljanski veterinarski fakulteti poslala dodatna vprašanja, povezana z obdukcijskim poročilom o bulmastifih.

Živalska tkiva treh bulmastifov, ki so 2. februarja pokončali lastnika Saša Baričeviča, še vedno hrani veterinarska fakulteta, čeprav je pokojnikova sestra Dea Baričevič že pred meseci zahtevala, da ji jih izročijo. Želi jih namreč odpeljati na veterinarsko-medicinsko fakulteto na Dunaj, da bi tam pridobila drugo strokovno mnenje o patohistoloških izvidih psov. Znano je, da so preiskave takoj po napadu na Baričeviča opravili na ljubljanski veterinarski fakulteti, vendar suma, da so bili psi spolno zlorabljeni, niso ne potrdili ne ovrgli. S prevozom živalskih tkiv v Avstrijo na ponovne preiskave pa se je zapletlo zato, ker ni jasno, kdo jih sploh lahko prevzame oziroma kdo je Baričevičev zakoniti dedič.

Da to ni jasno, je ocenila tudi komisija za preprečevanje korupcije. Njen predsednik Drago Kos pravi, da so za pojasnila v zvezi s tem zaprosili državno tožilstvo, vendar odgovora še nimajo. Starša pokojnega ljubljanskega zdravnika, ki sta njegova zakonita dediča, namreč dediščine še nista sprejela, saj ni natančno znano, kolikšno je premoženje zapustnika in kolikšne so terjatve v zapuščini (zapustnikovi varčevalni računi so prazni, po neuradnih podatkih pa naj bi upniki doslej prijavili za več kot 300.000 evrov terjatev, zapustnik naj bi imel tudi neodplačane bančne kredite v skupni vrednosti okoli 500.000 evrov). Dediča imata zato vso pravico, da se dediščini do konca zapuščinskega postopka celo odpovesta.

Pri tem se postavlja vprašanje, ali so predmet dedovanja tudi živalska tkiva. Spomnimo, da je okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že 25. marca v primeru Baričevič izdalo sklep o zavrženju kazenske ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali, zaseženi organi treh psov pa se po odločitvi tožilstva bodisi vrnejo pokojnikovim staršem in sestri bodisi komisijsko uničijo. Doslej se, kot smo zapisali, še ni zgodilo niti eno niti drugo, čeprav je rok, ki ga je tožilstvo določilo za to, potekel že 13. aprila. Veterinarski inšpektor dovoljenja za prevoz živalskih tkiv v Avstrijo še ni izdal, saj meni, da prosilec zanj potrebuje pravnomočno sodno odločbo o dedovanju.

Kosova komisija je že maja letos veterinarsko fakulteto zaprosila za obdukcijsko poročilo o treh bulmastifih, da bi lahko preverila, ali je bilo morda tudi s tem kaj narobe. Drago Kos nam je povedal, da so poročilo dobili, "zaradi nekaterih nerazjasnjenih okoliščin" so veterinarski fakulteti poslali dodatna vprašanja, vendar odgovorov še nimajo. Je torej modro hiteti s selitvijo dokaznega materiala, saj naj bi v Avstrijo poleg globoko zamrznjenih organov psov odpeljali tudi digitalne zapise fotografij, ki so bile podlaga za oblikovanje mnenja glede suma zlorabe živali, ostanke toksikoloških preiskav, opravljenih na medicinski fakulteti, rentgenske posnetke trupel psov...?