Zaradi izpada četrtih letnikov starih študijskih programov kot posledica uveljavitve bolonjskega sistema šolanja se bo po navedbah s fakultete število vseh pedagoških ur na fakulteti zmanjšalo za četrtino.

Obenem opozarjajo na po njihovem mnenju neustrezno financiranje novih študijskih programov in bolonjskega sistema študija nasploh, ki temelji na "glavarini" in naj bi bilo po mnenju fakultete še posebej krivično do humanistike. Kot pojasnjujejo, je neustrezno financiranje vzrok za znižanje števila izbirnih predmetov v prihodnjem študijskem letu in uvedbo t.i. cikličnega izvajanja letnikov.

Koliko pedagoškim delavcem v prihodnjem letu ne bodo podaljšali pogodb, s fakultete niso odgovorili, neuradno pa naj bi šlo za 46 zaposlenih za določen čas, po podjemnih ali avtorskih pogodbah. Kot pojasnjujejo, gre za delavce, ki so imeli v tem študijskem letu na fakulteti manjšo delovno obveznost od polne, večina 20- ali 30-odstotno delovno obveznost. Večina teh delavcev po njihovih navedbah tudi ni matično zaposlena na fakulteti.

Uporaba izraza "odpuščanja" je po mnenju fakultete neustrezna. Kot so pojasnili, gre za to, da nekaterim sodelavcem "ki jim fakulteta zaradi omenjenih razlogov ne more zagotoviti pedagoških ur", ne bodo podaljšali pogodb.

Skupina štirih asistentov, s katerimi fakulteta prihodnje leto ne bo podaljšala pogodb, je v ponedeljek javno opozorila na pričakovano zmanjševanje zaposlenih. Po njihovem mnenju se v ozadju racionalizacije izvajajo arbitrarne prekinitve delovnih razmerij oziroma kadrovska čistka. Razloge za nepodaljšanje pogodb gre po njihovem deloma iskati v podpori, ki so jo nekateri od njih izkazali kritično mislečim študentom ter profesorjem.