Tako bo direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Koper Milan Krek prejel 933,94 evra za delovno uspešnost, direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota Teodora Petraš 1307,52 evra, direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj Irena Grmek Košnik in pomočnik direktorice Peter Anzelc pa 1867,89 evra oz. 1535,27 evra delovne uspešnosti.

Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin bo iz naslova delovne uspešnosti prejel 2675,54 evra, direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Andreja Cerkvenik Škafar bo iz naslova delovne uspešnosti za minulo leto prejela 1867,89 evra, njen pomočnik Jurij Strihij 1535,27 evra, pomočnica direktorice za zdravstveno nego Lea Ahčin pa 1364,84 evra.

Iz naslova uspešnosti bo direktorja Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Silvan Saksida prejel 1891,01 evra, njegov pomočnik za strokovno-medicinske zadeve Igor Pavlin 1554,27 evra, pomočnica direktorja za upravno-ekonomske zadeve Katjuša Bizjak 1381,74 evra, pomočnica direktorja za zdravstveno nego Judita Vrtovec pa 1277,49 evra.

Direktorica Psihiatrične bolnišnice Idrije Viktorija Gorjup bo iz naslova uspešnosti za minulo leto prejela 1681,10 evra, vršilec dolžnosti vodje finančnega sektorja Janez Razložnik 1381,74 evra, vodja sektorja za splošne zadeve Bogdan Tušar 1381,74 evra, strokovni vodja - predstojnik Marko Pišljar 1616,43 evra, glavna medicinska sestra Vesna Čuk pa 1381,74 evra.

Generalni direktor Psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar je iz naslova uspešnosti prejel 2185,16 evra, strokovna direktorica Blanka Kores Plesničar 1891,01 evra, pomočnica strokovne direktorice za zdravstveno nego Jožica Peterka Novak 1796,04 evra, pomočnica direktorja Sonja Senica 1796,04 evra, pomočnik direktorja Igor Velušček pa 868,09 evra.

Direktorica Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna Alenka Pleško Mlakar je iz naslova uspešnosti upravičena do 1867,89 evra, njena pomočnica Marjeta Stegel Bizjak do 1535,27 evra, pomočnica za zdravstveno nego Jana Čelhar pa do 1419,44 evra.

Poleg tega je vlada danes za nove člane sveta Psihiatrične bolnišnice Ormož, predstavnike ustanovitelja, imenovala Jožeta Šumaka, Evgena Janeta, Tejo Ilc in Valentino Prevolnik Rupel. Njihov mandat traja štiri leta. V svet Zavoda RS za presaditve organov in tkiv pa je imenovala Aleša Živkoviča, ki bo do poteka štiriletnega mandata nadomestil dosedanjo članico sveta Snežano Marković.