V poslih z delnicami Elektra Maribor, ki so v manj kot letu dni zaokrožile med družbami Naložbe plus, Tekstika in Tekstina ter pri katerih so nastajale visoke razlike v cenah, je bil namreč udeležen tudi neznani posrednik. To nam je pred dnevi razkril Matej Krušnik, direktor družbe Naložbe plus, medtem ko nam je pojasnjeval, da s prodajo in kasnejšim vnovičnim nakupom paketa 75.000 delnic Elektra Maribor niso zaslužili nekih "bajnih vsot", temveč ustvarili več kot 100.000 evrov izgube.

Že pred dnevi smo poročali o vprašljivi preprodaji delnic, ki se je odvrtela lani in predlani po cenah, ki so krepko presegale tržne na sivem trgu. Če je iz izpiskov delniške knjige razvidno, da so bile delnice Elektra Maribor 28. maja 2008 preknjižene z Naložb plus na Tekstiko, pri čemer je slednja po naših izračunih za delnico odštela čez 15 evrov, pa Krušnik trdi, da jih zagotovo niso prodali Tekstiki, zanje pa so iztržili samo devet evrov.

To pomeni, da so morale delnice še isti dan zamenjati še vsaj enega lastnika, ki je delnice kupil po devet evrov, prodal pa za 15 evrov. Ta zaenkrat še neznani posrednik je tako v kratkem času zaslužil razliko v višini šest evrov na delnico oziroma sanjskih 450.000 evrov. Za primerjavo: Tekstina je lani zabeležila 2,8 milijona evrov izgube, večinoma na račun "minusa" pri prodaji Tekstike.

Ker to, da je v poslih z delnicami Elektra Maribor nastopal posrednik, ni znano niti manjšinskim delničarjem, ki so prav o tem povpraševali že na lanski skupščini, smo se že prejšnjo sredo obrnili na direktorja in večinskega lastnika Tekstine Simeona Špruka, a ni bilo nobenega odziva.

Špruk je sicer v tem času vodil tudi Tekstiko, ki pa jo je konec decembra lani mimo vednosti ostalih lastnikov prodal družbi BPD Fida Tomaža Pogorelca. Zanjo je iztržil vsega 76.000 evrov, in to le nekaj dni zatem, ko je Tekstina vanjo vložila 880.000 evrov. Ker jo je ta že pol leta pred tem dokapitalizirala za pol milijona evrov, je torej s prodajo ustvarila skoraj 1,7 milijona evrov izgube.

Medtem ko Špruku že zaradi tega, ker o prodaji Tekstike kar pol leta ni obvestil sodnega registra, grozi nekaj tisoč evrov kazni, pa bi lahko (ne)obveščanje delničarjev o prodaji invalidskega podjetja predstavljalo nov prekršek.

Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) so resda povedali, da zakon javni družbi izrecno ne predpisuje objave informacije glede odprodaje premoženja, a bi to morala storiti, če bi zadevno premoženje v sredstvih družbe predstavljalo tako pomemben element, da bi njegova odprodaja lahko vplivala na ceno vrednostnega papirja družbe - v tem primeru Tekstine.

tomaz.modic@dnevnik.si