Državnozborski Poročevalec kot vir "navdiha"

Leta 2006 je pri majhni založbi Legat s sedežem v Lescah izdal knjigo Novi zakon o upravnem sporu, s pojasnilom in stvarnim kazalom. Knjiga ima 204 strani, stane 104,91 evra, tedaj še magister Boštjan Tratar pa je na naslovnici naveden kot edini avtor. Težava je v tem, da je Tratar za to knjigo prispeval le predgovor in kazalo, vse drugo pa je plod tujega znanja. Besedilo knjige je namreč z izjemo nekaj opomb prevzeto iz Poročevalca DZ, kjer je bilo objavljeno kot spremno besedilo k predlogu novega zakona o upravnem sporu. To v knjigi ni nikjer izrecno omenjeno. Prav tako ni nikjer omenjeno, da je pomemben del besedila napisal tedanji profesor na PF UL dr. Erik Kerševan, ki je Tratarju to tudi povedal, ko je v oglasu za pravkar izdano knjigo prepoznal svoje besedilo.

Na opisane zadrege z avtorstvom je kmalu po izdaji knjige v Pravni praksi (decembra 2006) opozoril dr. Rajko Pirnat. Zapisal je, da za recenzijo ni bil zaprošen, vendar pa je kot profesor in dekan Pravne fakultete na UL štel za svojo dolžnost, da spregovori o knjigi, še zlasti, ker je šlo za delo z njegovega ožjega področja.

Nenavadno priznanje

Dr. Pirnat je opazil še več "nenavadnosti". Takole je zapisal: "Gre za edinstveno situacijo, ko avtor knjige, ki je naveden na naslovnici tega dela, v resnici ni avtor tega dela, kar sam tudi izrecno priznava, čeprav na nenavaden način. Pazljivi bralec bo namreč na notranji strani platnic knjige pri podatku o publikaciji ugotovil, da je od 204 strani obsežne knjige mag. Tratar avtor le nekaj strani dolgega predgovora in stvarnega kazala. Še pazljivejši bralec pa bo opazil, da je navedeni podatek o avtorstvu nalepljen naknadno (kot kaže, po opozorilu dr. Kerševana, op. R. I.), torej šele po tem, ko je knjiga že izšla, in da v prvotno objavljenem (zdaj z novim besedilom prelepljenem) besedilu na naslovni strani zatrjevano avtorstvo mag. Tratarja nad navedenim delom ni v ničemer omejeno."

Dr. Pirnat je nadalje opozoril, da je v samem delu mogoče razpoznati celotne dele besedila, ki so že bili objavljeni v drugih knjigah. Na primer: primerjalni pregledi ureditve upravnega spora v različnih državah so že bili objavljeni v knjigi dr. Erika Kerševana Upravni spor - koncept upravnosodnega nadzora nad upravo, ki je leta 2002 izšla pri Inštitutu za primerjalno pravo pri PF UL, celotna poglavja o značilnostih upravnega akta pa so bila povzeta po knjigi Uprava in sodni nadzor, ki jo je prav tako napisal dr. Kerševan in je pri PF izšla leta 2004. Za povrh, je še razkril dekan PF, je tudi spremno besedilo k predlogu zakona, ki je bilo uporabljeno v delu mag. Tratarja, napisal dr. Kerševan. "Res je sicer, da so besedila dr. Kerševana priznana in dobro berljiva, vendar to še ni razlog, da jih uporablja kdor koli v svojem delu in ga okrasi s svojim imenom na naslovni strani," je dodal dr. Pirnat, ki je v nadaljevanju sicer akademsko dopustil možnost, da mag. Tratar do objave knjige ni vedel, da je v danem primeru šlo za avtorsko delo, ki ga je napisal dr. Kerševan, ne pa morda "brezimni uradniki, ki objavi svojega dela pod naslovnico mag. Tratarja ne bi nasprotovali", in je bila zato knjiga šele po izdaji prelepljena z verodostojnim pojasnilom o avtorstvu.

Judikature ni

Za pravne strokovnjake, s katerimi smo se o tej zadevi pogovarjali, pa ni dvoma: avtorstvo je treba spoštovati tudi, ko gre za vladna gradiva, ki jih pripravijo skupine strokovnjakov. Res pa je, da judikature, ki bi razjasnila vprašanja o zakonsko (ne)dopustni obliki uporabe tovrstnih avtorskih del, še ni. Eden od naših sogovornikov, ki ne želi biti imenovan, je o tem menil tudi takole: "Strokovnjak, ki bi v tujini storil kaj takega, kar je storil Tratar, bi bil akademsko mrtev; njegovega dela ne bi objavila več nobena resna založba." In pri nas? V spletnih knjigarnah in v sistemu Cobiss je kot edini avtor knjige Novi zakon o upravnem sporu še vedno naveden le Boštjan Tratar, ki je tudi sicer zelo plodovit pisec. Dodajmo še, da prof. Kerševan Tratarja ni tožil - "zadoščala mi je obsodba v akademskih krogih" - in da nam včeraj kljub trudu ni uspelo stopiti v stik z dr. Tratarjem.