Težave z zamenjavo upravnika imajo tudi lastniki stanovanj na Brodarjevem trgu 14 v Novih Fužinah. Zapletati naj bi se začelo pred tremi leti, ko je podjetje SPL od takratnega upravnika, podjetja Dom občanov Nove Fužine, prevzelo dejavnost upravitelja v njihovi zgradbi. "SPL je prek enega izmed stanovalcev pod pretvezo, da zbira podpise za soglasje o predstavitvi podjetja SPL kot možnega upravnika, pridobival podpise lastnikov stanovanj. Vendar pa so bili ljudje zavedeni, saj niso vedeli, da podpisujejo pogodbo, ker so na list z imeni številko pogodbe napisali naknadno," je povedal Peter Pock, predstavnik nadzornega odbora stanovalcev, in še dodal, da so se na list podpisovali tudi podnajemniki in otroci lastnikov, saj naj bi jih omenjeni sostanovalec prepričeval, da gre tako in tako samo za predstavitev. Javni stanovanjski sklad Ljubljana je zato po primerjanju podatkov s tistimi v zemljiški knjigi ugotovil nepravilnosti ter zavrnil registracijo podjetja SPL kot novega upravnika. Kot še nadaljuje Pock, pa tega ni ugotovilo okrožno sodišče, ki je "na podlagi nepravilnih in neveljavno pridobljenih podatkov" SPL potrdilo kot novega upravnika.

Lastniki na Brodarjevem trgu so vse skupaj prav tako predložili ministrstvu za okolje in prostor, pisali so jim, naj čim prej rešijo pritožbo SPL na registracijo na novo izbranega upravnika, vendar po več kot letu dni ni s tega ministrstva nikakršnega odgovora ne na pritožbo ne na posredovanje lastnikov, ki bi po zakonu morala biti rešena v 60 dneh. "Veste, težava je tudi, da si podjetje SPL lahko privošči dobre odvetnike in tako s pritožbami in drugimi pravnimi sredstvi zavlačuje odločitve organov in podobno, medtem pa nemoteno opravlja svojo dejavnost. Mi pa denarja za odvetnika nimamo," še pojasnjuje Pock in dodaja, da kljub temu, da so na seji nadzornega odbora že izbrali novo podjetje, SPL poslov noče predati. V podjetju SPL se o teh očitkih, tako kot v primeru Metuljčka, niso hoteli javno opredeliti.