Kot je pojasnil Sladič, so vse policijske uprave v začetku februarja v okviru rednega dela začele evidentirati črna odlagališča in jih vnašati v centralni register črnih odlagališč. Od 12. februarja do 1. aprila so policisti evidentirali nekaj manj kot 400 črnih odlagališč, je dejal.

Na posameznih območjih - na območju policijske postaje Črnomelj, Vrhnika, Mozirje in Šmarje pri Jelšah - so se policisti odločili za "posvojitev črnih odlagališč", kar pomeni, da bodo prevzeli odgovornost za njihovo očiščenje oz. dokončno sanacijo. Policisti v Mozirju in Šmarju pri Jelšah bodo prevzeli tudi čiščenje bregov rek Savinje in Sotle, je dodal Sladič.

V času evidentiranja črnih odlagališč so policisti sicer obravnavali tri kazniva dejanja in štiri prekrške s področja varstva okolja, v štirih primerih pa so o sumu prekrška obvestili pristojne organe. Področje varstva okolja po besedah Sladiča sicer pokriva več predpisov, v okviru katerih lahko policisti izrečejo globo v višini nekaj sto ali tisoč evrov.

Predstavnik uprave kriminalistične policije Vilko Širca pa je pojasnil, da na področju varstva okolja napreduje tudi delovanje kriminalistične policije. Ta je lani zaznala 60 kaznivih dejanj, od tega jih je preiskala 47, kar je precej več kot leta 2008, ko je policija evidentirala 14 kaznivih dejanj, obravnavala pa 11. Za kršitelje so v skladu s kazenskim zakonikom iz leta 2008 predpisane kazni tudi do osem leta zapora.

Kriminalistična policija se po besedah Širce na tem področju dobro usposablja, saj gre "za zelo specifična znanja, ki jih je potrebno pridobiti". Usposabljanje poteka tudi v tujini, v njem pa sodelujejo tako domači kot tudi tuji strokovnjaki.

Predstavnica za stike z javnostjo pri policiji Nuška Tavčar pa je dodala, da varovanju okolja velik poudarek posvečajo tudi pri usposabljanju policistov in kandidatov za policiste na Policijski akademiji. Kandidati za policiste bodo zato v četrtek sodelovali v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano, v okviru katere bodo očistili bregove reke Save.