Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bodo pripadniki Slovenske vojske očistili nekdanji vojaški poligon Strmica nad Vrhniko in zemljišče ob Vojašnici Novo mesto. V okviru čistilne akcije bo Slovenska vojska očistila tudi osrednje vadišče Slovenske vojske Poček pri Postojni.

Na divjem odlagališču na nekdanjem vojaškem poligonu Strmica nad Vrhniko se nahaja približno 25 kubičnih metrov odpadkov, kot so ostanki kablov, plastenke, avtomobilski kosi in ostali mešani odpadki. Odpadki se nahajajo v opuščenih hangarjih in objektu ter v naravnem okolju. Čistilna akcija bo na Strmici potekala od 9. do 14. ure, v njej bo sodelovalo 50 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Na divjem odlagališču na zemljišču ob Vojašnici Novo mesto se na dveh lokacijah nahaja približno deset kubičnih metrov odpadkov v naravnem okolju. Med njimi so stare avtomobilske pnevmatike, plastična embalaža, avtomobilski sedeži in drugi mešani odpadki. Čistilna akcija bo v Novem mestu potekala prav tako med 9. in 14. uro, v njej pa bo sodelovalo do 25 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske.

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku ni divjih odlagališč, na nekaterih lokacijah pa se nahajajo odpadki, kot so plastična embalaža, mešani odpadki in odpadki, ki nastanejo pri usposabljanju z vadbenim strelivom. Čistilna akcija na Počku bo potekala od 9. do 13. ure, v njej bo sodelovalo približno 180 pripadnikov in pripadnic Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Slovenska vojska bo sodelovala tudi v veliki načrtovani čistilni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki bo v soboto, 17. aprila. Sodelovali bodo vsi pripadniki in pripadnice, ki ne bodo na dolžnostih doma ali v tujini. Slovenska vojska bo v okviru akcije očistila zemljišča, ki so v lasti ministrstva za obrambo, vojašnice, skladišča in druge objekte Slovenske vojske ter neposredno okolico objektov.