Na območju kranjske občine so po zaprtju deponije Tenetiše odkrili porast števila divjih odlagališč, zato vseslovensko prostovoljsko čistilno akcijo pozdravljajo, je poudaril Perne. Ponekod v mestu že uspešno uvajajo ločeno zbiranje odpadkov, nekaj več težav pa pričakujejo v urbanih blokovskih naseljih, kjer je težje izvajati nadzor odlaganja.

Na občini še vedno pripravljajo dokumentacijo za vzpostavitev obrata za predelavo gorenjskih odpadkov, po načrtih države pa naj bi jih nato odlagali na dveh predlaganih odlagališčih, je še dodal župan.

Vodja karavane Nara Petrovič je poudaril dobro prakso nekaterih slovenskih mest, najavil razpravo o problematiki odlagališč v državnem zboru, poleg tega pa pojasnil smisel akcije - da se ljudje osebno soočijo z odpadki in jih počistijo.

V Kranju bo akcijo koordinirala Meta Odar, ki je pojasnila, da se bo 17. aprila akcija začela z zborom ob 9. uri na okoli desetih različnih mestih, kjer bodo prostovoljcem razdelili pripomočke, čiščenje pa bo potekalo do 14. ure.

V zadnjih dneh so s pomočjo občine in civilne zaščite v Kranju evidentirali okoli 140 divjih odlagališč, stanje pa naj bi bilo najslabše na Sorškem polju.

Cilji največje okoljske akcije v Sloveniji so sicer združiti vsaj 200.000 prostovoljcev, izdelati prvi digitalni register divjih odlagališč, odstraniti vsaj 20.000 ton nedovoljeno odloženih odpadkov in osveščati o boljšem ravnanju z odpadki.