Projekt, ki se imenuje Očistimo Slovenijo v enem dnevu, je po besedah tiskovne predstavnice akcije Polonce Štritof doslej največji prostovoljski projekt v zgodovini Slovenije. Društvo Ekologi brez meja je vzgled za akcijo našlo v Estoniji, kjer je okoli 50.000 prostovoljcev 3. maja 2008 v petih urah iz narave pobralo 10.000 ton smeti. S tem so prostovoljci državi po nekaterih ocenah prihranili okoli 22 milijonov evrov.

Deloma za 17. april načrtovana vseslovenska akcija že poteka, saj že nastaja register divjih odlagališč po Sloveniji, ki doslej še ni bil vzpostavljen. Register ustvarjajo tako organizatorji čistilne akcije kot tudi prostovoljci, ki se za to javijo, trenutno pa imajo organizatorji potrjenih že blizu 4000 divjih odlagališč.

Popis odlagališč zahteva veliko sistematičnega in terenskega dela, poudarja Štritofova. Vsak, ki se javi, dobi popisni list za vpis podatkov o posameznem divjem odlagališču. Nanj vpiše informacije o vrsti odpadkov, približen obseg odpadkov, površino, opiše tudi dostop do odlagališča, kar je pomembno za organizacijo aktivnosti na dan čiščenja. Divje odlagališče tudi fotografira in zanj s pomočjo GPS-naprave določi natančne koordinate.

Udeleženci vseslovenske čistilne akcije bodo tako čistili komunalne odpadke z divjih odlagališč, ki bodo prej popisana, pa tudi razpršene odpadke po mestnih središčih ter sprehajalnih in gorskih poteh. Prostovoljci gradbenih in nevarnih odpadkov načeloma ne bodo čistili, razen če ne bodo občine posebej zainteresirane za to. Organizatorji predvidevajo, da bi lahko iz narave skupno očistili za okoli 20.000 ton odpadkov.

Zbrane odpadke bodo prostovoljci najprej odpeljali na zbirne točke za odpadke, tam jih bodo nato v čim večji možni meri ločili v vrečke različnih barv in jih nato odpeljali v centre za predelavo odpadkov. Tiste, ki jih tako ne bo možno sortirati, pa bodo odpeljali na odlagališča odpadkov.

Projekt je osnovan na sodelovanju z občinami. Organizatorji so doslej v vsaki od 210 slovenskih občinah našli organizatorja, ki dela na izvedbi projekta na lokalni ravni. Stopiti mora v stik z občino in komunalnim podjetjem in se dogovoriti za sodelovanje, ki naj bi zajemalo tudi zagotovitev opreme, kot so rokavice in vrečke, ter raznih dovoljenj in informiranja. Pripravljenost občin za sodelovanje je veliko, saj so organizatorji akcije že z 176 občinami podpisali dogovore o sodelovanju, kar pomeni, da bodo tam akcijo zagotovo izvedli.

Projekt podpirajo tudi številne druge ustanove in organizacije ter društva, aktivno se bodo v projekt vključili tudi šole in vrtci. Najmlajši in šolarji ne bodo čistili divjih odlagališč, pač pa okolice vrtcev in šol.

Za organizacijo dogodka so pomembne predhodne prijave. Konec marca poteče rok za prijavo zbirnih mest po občinah. Organizatorji akcije si želijo, da bi v vsakem kraju po Sloveniji bilo vsaj eno zbirno mesto, zato pozivajo vsa društva ali skupine, naj prijavijo zbirna mesta, pri čemer vsa navodila najdejo na spletni strani www.ocistimo.si.

Na tej spletni strani pa imajo do 16. aprila čas tudi prostovoljci, da se prijavijo, če bi radi v akciji sodelovali. Trenutno je prijavljenih že okoli 300 zbirnih mest in že več kot 35.000 prostovoljcev, so sporočili organizatorji.