Društvo za zaščito živali Ljubljana je včeraj zaradi tragičnega dogodka, v katerem so umrli Saša Baričevič in njegovi trije psi, podalo kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu, da ne bi dokazov prej uničili.

Na svoji spletni strani so pojasnili, da so se za ovadbo odločili zaradi navedb Veterinarske uprave Republike Slovenije (Vurs), češ da obdukcija bulmastifov ni bila vodena na podlagi suma o zlorabi psov, ker tega policija naj ne bi izrecno zahtevala. Na te trditve – izrekel naj bi jih Matjaž Emeršič, tiskovni predstavnik Vursa – se je včeraj ostro odzval tudi generalni direktor policije Janko Goršek in zahteval opravičilo. »Gre za žalitev stroke, za omalovaževanje dela kriminalističnih preiskovalcev, ki so delo opravili strokovno in zakonito,« je dejal. In veterinarski stroki vrnil žogico: »Kriminalisti, ki se ukvarjajo s primerom, so posebej opozorili veterinarskega inšpektorja in patologa, naj bodo pri raztelešenju psov pozorni na sum mučenja. A očitno Inštitut za patologijo, sodno in upravno veterinarstvo pri Veterinarski fakulteti – po izjavah tiskovnega predstavnika Vursa – tega ni opravil.«

»S policijo smo doslej odlično sodelovali«

Matjaž Emeršič pa pravi, da gre za nesporazum in da tega, kar mu očitajo, ni izrekel, saj podrobnosti o zahtevah glede obdukcije psov v sredo zvečer, ko ga je o tem povpraševala ena od novinark, ni poznal. »Na kratko sem ji pojasnil, o čem govori preliminarno poročilo o obdukciji psov. Povedal sem, da ne vsebuje mnenja glede domnev o spolnih zlorabah psov. Na vprašanje, ali so v laboratoriju opravili tudi kakšne preiskave glede domnevne omamljenosti psov, pa sem odvrnil, da za to prvič slišim in da je to področje verjetno v pristojnosti policije,« je svojo plat zgodbe pojasnil Emeršič.

Direktorica veterinarske uprave Vida Čadonič Špelič pa je presenečena, da je generalni direktor policije sklical novinarsko konferenco z zahtevo, da se Vurs opraviči za nekaj, kar se ni zgodilo. »Direktor Goršek bi me lahko poklical in pojasnila bi mu, da naš tiskovni predstavnik ni rekel, da policija ni zahtevala preiskave suma o spolni zlorabi živali. Ob tej priložnosti bi se lahko tudi dogovorili, kako bi naši službi skupaj nadaljevali preiskavo, da bi čim prej prišli do konkretnega rezultata in o njem obvestili javnost,« odgovarja Čadonič-Špeličeva in poudarja, da so s policijo doslej odlično sodelovali in da si tega želi tudi v prihodnje.

So bili psi tudi omamljeni?

Aleksander Jevšek, direktor uprave kriminalistične policije, je prepričan, da bi na NVI morali opraviti tudi toksikološke preiskave, ki bi odgovorile na vprašanje, ali so bili psi omamljeni. Izgovorili naj bi se, da teh preiskav ne opravljajo, zato so policisti za pomoč zaprosili inštitut za sodno medicino.
Jevšek pravi, da policisti tragedijo preiskujejo strokovno in da je kriminalist že na kraju tragedije veterinarskega inšpektorja opozoril na sledi, ki kažejo na sum zlorabe psov. Na Vursu so to včeraj potrdili in dodali, da je njihov inšpektor takoj po usmrtitvi vseh treh bulmastifov odredil njihov odvoz in raztelesbo, patologe pa obvestil o sumu spolne zlorabe živali.

Našel se je nov krivec

Upravna inšpekcija pa je opravila inšpekcijski pregled dokumentacije, ki se nanaša na razvpite bulmastife. Upravni inšpektor Marijan Štriker nam je povedal, da je bila odločba kmetijskega ministrstva, s katero je nevarna Atlasa in Joy vrnilo lastniku, korektna in pravilna, saj je v njej upoštevalo napotke upravnega sodišča. To sodišče je namreč razveljavilo odločbo veterinarskega inšpektorja, s katero je odredil humano usmrtitev živali, ker se je pri tem skliceval na novi zakon o zaščiti živali, bulmastifi pa so Stanislava Megliča poškodovali po starem zakonu, ki je bil glede usmrtitve do zelo nevarnih psov veliko bolj prizanesljiv.

Je pa Štriker v svojem mnenju opozoril, da je upravno sodišče izdalo odločbo, s katero je »prezrlo« prehodne določbe novega zakona o zaščiti živali. Tam namreč piše, da novi zakon velja tudi za že začete postopke v zvezi z nevarnimi psi. Na te prehodne določbe novega zakona se je v vseh treh odločbah o usmrtitvi bulmastifov skliceval veterinarski inšpektor. Ker pa je upravno sodišče razsodilo, da novi zakon v tem primeru ne sme veljati za nazaj, je kmetijsko ministrstvo kot drugostopenjski pritožbeni organ v svoji odločbi to moralo upoštevati. »Če ne bi spoštovalo sodbe upravnega sodišča, bi se lahko vprašali, kje je pravna država. Se pa lahko v tem primeru sprašujemo, kje je pravna država, da je prišlo do take sodbe. A to je problem pravosodja,« ocenjuje Štriker.

Štriker je v svojem poročilu o inšpekcijskem nadzoru tudi zapisal: »Ni mogoče prezreti dejstva, da upravno sodišče ni ravnalo v skladu s 156. členom ustave, ki določa: 'Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora postopek prekiniti in začeti postopek pred ustavnim sodiščem.'«

Predsednik upravnega sodišča Janez Breznik Štrikerju odgovarja, da je takšno stališče upravne inšpekcije brez vsakršne dejanske ali pravne podlage, saj iz njihove sodbe v zvezi z bulmastifi ne izhaja, da sodišče meni, da je katera koli določba zakona o zaščiti živali v neskladju z ustavo, zato niso bili dolžni vložiti zahteve za oceno ustavnosti. »Upravna inšpekcija nima niti ustavne niti zakonske podlage za kakršno koli obliko kvalificiranja sodbe katerega koli sodišča, torej tudi ne sodbe upravnega sodišča,« zatrjuje Breznik.