"Na projektu T2 smo sodelovali vse od začetka, od načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja omrežja. Ko so se na T2 maja lani pojavile likvidnostne težave, ker ni dobil načrtovanih posojilnih virov, je Smart Com na podlagi zagotovil vodstva in lastnikov T2, da bo do jeseni saniral likvidnostno situacijo z dodatnimi viri, dobavljal opremo in izvajal storitve vse do septembra lani," je razložil. Da so lahko redno plačevali obveznosti do svojih dobaviteljev, pa so se morali za projekt T2 zadolžiti celo pri bankah. "Ker vodstvo T2 do decembra 2008 ni poravnalo že zapadlih obveznosti, smo vložili predlog za izvršbo, a ga pozneje umaknili zaradi zagotovil lastnikov in vodstva T2 o skorajšnjem podpisu pogodbe s finančnim vlagateljem. Vloga za izvršbo bi lahko to pogodbo, ki ni bila nikoli podpisana, onemogočila," je dejal in pojasnil, da je vodstvo in lastniki T2 s pisno izjavo zagotovilo bankam - kreditodajalkam Smart Coma, da bodo najpozneje do junija letos poravnali svoje dolgove. "Žal razen obljub, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, ni bilo nobenih rezultatov," je razložil.

"Ker se to ni zgodilo, smo T2 že 24. septembra letos pozvali k takojšni izpolnitvi celotnih obveznosti iz naslova zapadlih in pripoznanih terjatev za projekt T2. Ker niti po tem pozivu ni bilo nobenega odziva od T2, je bil 9. oktobra vložen predlog za začetek stečajnega postopka," je povedal. T2 so ponudili več možnosti za poplačilo terjatev, tudi v daljših časovnih rokih z obročnim odplačilom, a je T2 teden dni po tem, ko je bil obveščen o vlogi za stečaj, vložil odškodninsko tožbo proti Smart Comu. Poudaril je, da so izjave predsednika uprave T2 Matevža Turka v medijih in ugovoru zoper ta predlog, da njihova terjatev ne obstaja in da ni zapadla v plačila, ter "odškodninska tožba zaradi škode, povzročene z opremo Smart Coma", zavajajoče. "Vsa oprema, ki jo je Smart Com dobavil med izgradnjo omrežja T2, je v redni uporabi in z njeno uporabo T2 pridobiva več kot tri milijone evrov mesečnih prilivov," je dodal.

tomaz.modic@dnevnik.si