Družbeniki T2 so namreč na skupščini konec oktobra soglašali s predlogom poslovodstva, da se v breme osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv pokrije prenesena izguba družbe v višini kar 61,6 milijona evrov in bržkone tudi odpravi enega izmed pogojev za insolventnost družbe. Upnikoma, Smartcomu in Lokainvestu, je tako preostala le še možnost, da mu pred sodiščem dokažeta trajnejšo nelikvidnost - da več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti v znesku, ki presega petino vseh obveznosti.

Zvon Ena Holding in preostali lastniki T2 so pred dvema tednoma sklenili, da pokrijejo preneseno izgubo, ki se je po lanskih 25 milijonih evrov minusa povzpela že prek 60 milijonov evrov. To so izvedli večinoma v breme osnovnega kapitala, ki je skopnel na slabih 37 milijonov evrov, saj je imel T2 za le 134 evrov kapitalskih rezerv. Posledično družba verjetno ni več dolgoročno plačilno nesposobna oziroma naj njene prenesene izgube ne bi presegale polovice osnovnega kapitala. Po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) bi bil lahko T2 insolventen tudi, če bi imel negativen kapital - če bi bilo njegovo premoženje manjše od obveznosti. Vseeno je to malo verjetno, saj ima T2 trenutno približno 37 milijonov evrov osnovnega kapitala, čista izguba pa se je ob polletju gibala pri "le" 12 milijonih evrov. Izguba namreč niža kapital družbe. Odgovor na vprašanje, ali že več kot dva meseca zamujajo z izpolnitvijo prek petine svojih obveznosti, še ni znan, saj v T2 v povezavi s postopkom ne dajejo komentarjev, v enem od večjih upnikov, Gratelu Jurija Krča, pa po zamenjavi vodstva še vedno preučujejo finančni položaj družbe.

Kot smo poročali, je narok za odločanje o stečajnem postopku T2 razpisan za 10. december.

tomaz.modic@dnevnik.si