Peterle tako predlaga, da bi v členu 28. namesto sedanje formulacije, ki poziva k uresničevanju neformalnega dogovora med tedanjim slovenskim premierom Janezom Janšo in predsednikom hrvaške vlade Ivom Sanadarjem avgusta 2007, zapisali novo besedilo. To naj bi se glasilo: "Evropski parlament pozdravlja iniciativo komisarja Ollija Rehna za rešitev mejnega problema med Hrvaško in Slovenijo; v tem kontekstu se veseli hitrega napredka v pristopnih pogajanjih".

Peterle je vložil tudi dopolnilo na 3. člen, ki v dosedanji formulaciji poziva Hrvaško, naj se bolj posveti "nekaterim bolj občutljivim vprašanjem" iz pristopnih pogajanj. Poslanec predlaga, naj se Hrvaška posveti "še posebej" bolj občutljivim področjem iz pristopnih pogajanj.

V poročilu o napredku Hrvaške za leto 2008, ki ga je odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta obravnaval konec januarja, poročevalec Swoboda ugotavlja, da se pogajanja s kandidatko lahko zaključijo še letos, najbolj občutljivi vprašanji pa ostajata organizirani kriminal in korupcija.

Poročilo, o katerem bodo evropski poslanci razpravljali v sredo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, glasovali pa dan kasneje, ni zavezujoče, ima pa pomembno politično težo.