Avstrijski organi so ocenili, da gre za sumljive denarne transakcije v višini 2,3 mi lijona evrov, ki so povezane z naku pom oklepnikov Patria v Sloveniji.  Slovenska policija v letu dni niti odgovorila ni avstrijskim organom, kaj šele da bi sprožila preiskavo. Zakaj?

Pojasnilo policije: »Informacije o poskusih sumljivih denarnih transak cij, ki so se odvijale v tujini, niso vse bovale podatkov, ki bi bili takrat lahko ustrezna podlaga za preiskovanje su mov kaznivih dejanj v Sloveniji. Vsa kršna namigovanja, da bi na podlagi te informacije policija lahko ukrepala, odločno zavračamo.«

***Dokument si lahko ogledate tukaj.***

Dunaj je 21. februarja 2007 slovenski policiji poslal jasne podatke, zakaj bi bilo treba preveriti vlogo Walterja Wolfa in Wolfganga Riedla pri poslu z oklepniki patria v Sloveniji. Sumljive bančne garancije so avstrijske organe privedle do vprašanja, ali so milijonske provizije od Patrie do Riedla in naprej do Wolfa utemeljene z njuno vlogo pri nakupu oklepnikov v Sloveniji. Spomnimo: obrambni minister Karl Erjavec je decembra 2006 podpisal pogodbo o nakupu 135 oklepnikov patria v vrednosti 278 milijonov evrov.

Kmalu po podpisu te pogodbe je Patria nakazala Riedlu 2,3 milijona evrov kot provizijo za posel z oklepniki v Sloveniji. Takoj za tem je Riedl ta denar nakazal Walterju Wolfu kot plačilo za njegove svetovalne usluge pri dobavi tovornjakov slovenski vladi.

Avstrijske organe je na sumljive bančne transakcije opozorila Wolfova banka, ki je Wolfu preprečila nadaljnje razpolaganje z denarjem, ker ni podal ustreznih pojasnil o nakazilih. A Wolfu je kasneje uspelo pri drugi avstrijski banki. Denar je razpršil po svetu – v Liechtenstein, Kanado in na Tajsko, 300.000 evrov pa je dvignil v gotovini.

***Dokument si lahko ogledate tukaj.***

Toda Interpol Dunaj je obvestil slovensko policijo, da so transakcije lahko povezane z nakupom oklepnikov Patria v Sloveniji. Slovensko policijo so Avstrijci tudi zaprosili, da sproži ustrezne preiskave. Vendar se ni zgodilo nič. Slovenska policija v Avstrijo ni poslala niti odgovora na Interpolovo depešo.

Povsem drugače je bilo na Finskem, kjer so kriminalisti po prejemu depeše nemudoma začeli zbirati obvestila, uvedli predkazenski postopek ter po dobrem letu dni, 13. maja 2008, izvedli hišne preiskave v prostorih Patrie in pridržali več njenih uslužbencev. Posebno zgovorno je, da je slovenska policija šele takrat, 19. maja 2008, sploh odgovorila na depešo Interpola Dunaj izpred dobrega leta.

Za takšno ravnanje je brez dvoma odgovoren generalni direktor policije Jože Romšek
Provizije, ki jih je Patria izplačala Riedlu in ta kasneje Wolfu, porajajo sum, da je v slovenskem poslu s patriami prišlo do nezakonitih ravnanj, morda celo podkupnin. Težava, ki jo vidijo v Avstriji in na Finskem, je, da policija v Sloveniji tega suma kljub obvestilu Interpola ni preiskovala. »To je dejstvo, ki je govori samo zase,« je ocenil eden naših tujih sogovornikov, ki ne želi biti imenovan.