To so v angleškem podjetju Ceramicoat, podizvajalcu SCT, ki je nanesel omet, včeraj za Dnevnik že zanikali in pojasnili, da so priporočeno mešanico veznega premaza nanesli na vse površine. "Tako inženirji Darsa kot SCT so bili dnevno prisotni med nanosom premaza, kar je še posebno podrobno nadzoroval SCT, da bi zagotovil popolno in pravilno delo ekipe delavcev Ceramicoata," odgovarjajo v angleškem podjetju Ceramicoat, kjer se zaradi kolektivnega dopusta in odsotnosti direktorja podjetja Matthewa Smitha le s težavo branijo vseh očitkov, ki v zadnjih dneh letijo na njih.

Tako je bilo tudi na včerajšnji skupni novinarski konferenci projektantov in nadzornikov iz ZIL inženiringa, Elee iC in ZAG. Krivdo Ceramicoata naj bi dokazovalo vseh 30 vzorcev, ki so jih bo besedah Verbovškove analizirali in ugotovili, da v vseh manjka vezni sloj. Tako je po njenem mnenju umanjkala bistvena faza, ki bi zagotovila kakovosten nanos protipožarnega ometa, saj naj bi pri angleškem podjetju Ceramicoat le pripravili betonsko površino in nanesli protipožarni omet.

***VIDEO: Protipožarni strokovnjak svaril ministra pred dogodki, ki so se pozneje zares zgodili***

Čeprav je bil zadolžen za nadzor nad kakovostjo del, se Milan Črepinšek, nadzorni inženir gradnje predora iz ZIL Inženiringa, ne čuti odgovornega za nesrečo z odpadanjem ometa, saj je po njegovem mnenju šlo za skrito napako, ki so jo lahko odkrili šele po laboratorijskih preiskavah. Po Črepinškovih besedah so sicer od SCT zahtevali, da je nova tehnična rešitev nanosa protipožarne zaščite enakovredna sprva predvideni s protipožarnimi ploščami, da predloži vse teste, s katerimi soglaša tudi projektant, in da nova rešitev ni dražja od sprva predvidene.

"Od izvajalca smo zahtevali izjavo, da so dela izvedena skladno s tehničnimi specifikacijami in da ne bo prišlo do odpadanja ometa. To izjavo smo s strani Ceramicoata pred tehničnim pregledom tudi dobili," je pojasnil Črepinšek. Dela v predoru naj bi ZIL inženiring ves čas nadziral z vsaj enim uslužbencem.

***VIDEO: Naslednjo potencialno nevarnost predstavlja karavanški predor***

Včeraj so se ponovno oglasili tudi v SCT ter zanikali izjave ministra za promet Radovana Žerjava in predstavnikov Darsa, da naj bi SCT pisno zagotovil, da je predor Šentvid varen za promet. "SCT takšne izjave Darsu nikoli ni posredoval. Dars je od SCT kot izvajalca del sicer to zahteval, vendar pa izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo ni pooblaščen za dajanje strokovnih mnenj o primernosti in varnosti posameznega objekta za javno uporabo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po mnenju SCT morajo zagotovila o varnosti dati v Darsu in inšpekcijskih službah, "ki na osnovi mnenj pooblaščenih inštitutov in ustanov sprejmejo odločitev, kdaj je posamezen objekt mogoče vključiti v javno cestno omrežje in kdaj ne".