Bevk je sicer opozoril na stihijsko reševanje tega problema.

Prvi del današnje seje DZ je bil namenjen odgovorom ministrov na poslanska vprašanja. Samo Bevk je na junijski seji na ministra za kulturo Vaska Simonitija ter na ministrico za visoko šolstvo Mojco Kucler Dolinar naslovil vprašanje v zvezi s problematiko ljubljanskega botaničnega vrta. Na vprašanje je junija že odgovoril minister Simoniti.

Po mnenju poslanca je botanični vrt "tik pred tem, da zapre vrata za obiskovalce in preneha z delovanjem". Razloge za to Bevk vidi v negotovem financiranju kot posledici neurejenih ustanoviteljskih razmerij. "Mestna občina Ljubljana je ustavila sofinanciranje prav zaradi tega razloga," je junija opozoril v svojem vprašanju. Bevk je zato oba ministra vprašal, kaj bosta storila za rešitev usode omenjenega vrta.

Kot je na današnji seji pojasnila Kucler Dolinarjeva, se tako sama osebno kot ministrstvo zavedata pomena botaničnega vrta. "To kaže tudi na to, da sem se sama odločila uradno formalno obiskati botanični vrt, se pogovoriti z vodstvom botaničnega vrta ter tudi z ostalimi, ki smo skupaj 'vpleteni' v reševanje nastale problematike," je dejala.

Kot je spomnila ministrica, je botanični vrt del Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, država pa se je vključila v investicijo rastlinjaka, ki predstavlja "skupno zadevo".

Investicijo so vključili tudi v državni proračun za leti 2008 in 2009. Ministrica je sicer opozorila, da je za investicijo v celoti izvedbeno odgovorna Univerza v Ljubljani.

Kot je napovedala, bo v ponedeljek sledil skupni sestanek na ministrstvu z rektorico ljubljanske univerze in direktorjem botaničnega vrta ter z dekanom biotehnične fakultete, na katerem naj bi "konkretizirali" nadaljnje korake.

Po navedbah Kucler Dolinarjeve je za leto 2008 v proračunu zagotovljenih 550.000 evrov, za leto 2009 pa še dobrih 313.000 evrov. Preko javne agencije za raziskovalno dejavnost pa so letos namenili še 20.000 evrov.

Poslanec SD Samo Bevk je opozoril na potrebo po sistemski ureditvi tega področja, ob tem pa spomnil, da je tovrstno vprašanje prvič postavil že leta 2005 tedanjemu ministru Juretu Zupanu, zadeva pa je po njegovo izbruhnila na dan letos, ko je Mestna občina Ljubljana prenehala s sofinanciranjem.

"Vrt ima danes samo dva vrtnarja namesto štirih, samo pet ljudi skrbi v vrtu za 4500 rastlin, rastline pa je treba zalivati in tudi ustrezno negovati, kakor celoten botanični vrt. Potrebovali bi 12 zaposlenih," je ocenil poslanec.

Poleg tega po njegovo enkratna nakazila, kakršno je obljubilo ministrstvo, niso rešitev, ampak "so lahko samo gasilske akcije".

Ministrica za visoko šolstvo pa je menila, da so bili storjeni konkretni koraki naprej, prepričana pa je tudi, da je botanični vrt treba ohraniti. "Vendar bomo tovrstne zadeve reševali najlažje za mizo, ne pa preko medijev," je dodala.

Kot je znano, je v četrtek v botaničnem vrtu potekal prvi sestanek predstavnikov vlade, ljubljanske mestne občine in ljubljanske univerze o nadaljnjem obstoju vrta in reševanju finančne stiske, ki tej instituciji zaradi neurejenega statusa grozi s prenehanjem delovanja. Sodelujoči na sestanku pa tedaj dogovora niso dosegli.