Po Soršakovih besedah se "praktično od vsega začetka delovanja urada postavlja vprašanje, kako bi tega izločili iz ministrstva". Pojasnjuje, da zaradi vpetosti v sistem ministrstva nekatere zadeve na uradu trajajo dlje, kot bi, če bi jih ta sam urejal. Pri tem je Soršak omenil kadrovske zadeve, javna naročila, finančni načrt. Dodaja pa, da jim pa po drugi strani na uradu ni treba zaposlovati kadrov za administrativne in druge zadeve, ker jim to podporo nudi ministrstvo.

V uradu pozdravljajo tudi zamisel o morebitni združitvi vseh nadzornih institucij, vendar Soršak opozarja, da organi, varuhi konkurence, v EU nikjer niso del druge nadzorne inštitucije. "Vsekakor pa je smiselna združitev vseh finančnih regulatorjev, kot so ATVP, AZN in oddelek za nadzor Banke Slovenije, kar je tudi praksa znotraj Unije," dodaja.

Že včeraj smo v Dnevniku poročali o vladnih predlogih za spremembo zakonodaje, po katerih za agenciji za trg vrednostnih papirjev in zavarovalni nadzor ne bodo več veljali zakoni o javnih agencijah, o sistemu plač v javnem sektorju, o javnih uslužbencih in o javnih financah. Agenciji poslej ne bosta več opredeljeni kot posredni proračunski uporabnici, temveč kot pravni osebi javnega prava s finančno in upravljalsko avtonomijo. S tem naj bi se povečala učinkovitost njunega dela, saj se je pri nedavnih koncentracijah lastništva in usklajenega delovanja posameznih oseb za regulatorje trga večkrat ocenjevalo, da so neučinkoviti, k temu pa naj bi največ prispevala ravno toga zakonodaja.

Na ministrstvu za gospodarstvo nam odgovora na vprašanje, ali je podobno ureditev pričakovati tudi za urad za varstvo konkurence, zaradi odsotnosti ministra Andreja Vizjaka včeraj ni uspelo pridobiti.

katja.svensek@dnevnik.si