Kot je na današnji novinarski konferenci v Krškem povedal predsednik uprave in direktor Neka Stane Rožman, je bil dogodek razglašen kot nenormalen dogodek in tako ni bilo potrebe po izvajanju zaščitnih ukrepov v okolici. Nenormalen dogodek namreč pomeni najnižjo stopnjo izrednega dogodka brez nevarnosti za osebje elektrarne in prebivalstvo.

V Neku so o dogodku nemudoma obvestili Upravo RS za jedrsko varnost, ki skrbi za obveščanje drugih institucij, Evropske komisije. Obvestili so tudi predstavnike hrvaškega elektrogospodarstva (HEP), ki je solastnik elektrarne. Rožman je ob tem dejal, da težko komentira odzive s strani slovenskih organov. Ocenil, pa je, da je morda šlo za neustrezno obveščanje, ker drugače ne bi bilo tako paničnega obnašanja v medijih.

S popravljalnimi deli bodo v Neku začeli v petek, elektrarna pa naj bi se po predvidevanjih v elektroenergetsko omrežje znova vključila v sredo. Rožman ocenjuje, da škoda ob izpadu dobave elektrike dnevno znaša milijon evrov.

Andrej Stritar: Obveščanje glede NEK Krško je bilo hitro in transparentno

Uprava za jedrsko varnost je po okvari v nuklearki v sredo obvestila opozorilni sistem EU - ECURIE, da prebivalstvo ni ogroženo in da so stvari pod nadzorom. Po besedah direktorja uprave Andreja Stritarja so sporočili dejanske razmere. Poročilo Evropske komisije je bilo "korektno, s pravimi podatki, a se ga da brati tudi alarmantno".

"Mislim, da smo ukrepali korektno v smislu transparentnosti, hitrega obveščanja. Bolje, da smo obvestili hitro, pri čemer smo na žalost naredili napako, kot da sploh ne bi obvestili," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Stritar.

Uprava namreč na obrazcu obvestila o dogodku, ki ga je poslala Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) ter Avstriji, Madžarski, Italiji in Hrvaški, ni prečrtala oznake, da gre za vajo. "Naredili smo napako, to smo spregledali," je dejal Stritar, ki je nato takoj, ko so ga na to iz Avstrije opozorili, ustno popravil, da ne gre za vajo.

O dogodku so obvestili opozorilni sistem EU - ECURIE, ki je nato obvestil ostale članice EU. Poročilo Evropske komisije medijem je bilo "korektno, podatki so pravi, vendar se ga da brati tudi alarmantno," pravi Stritar. Meni sicer, da je bilo poročilo Evropski komisiji celo "preveč transparentno". "Ne bi nam ga bilo treba poslati. Lahko bi se sklicevali na določilo, da se obvešča takrat, ko gre za nevarnost za prebivalstvo. Te pa ni bilo," je dejal."Nadzora nad tem, kako se informacije, ki jih pošljemo na ECURIE, razširjajo naprej, nimamo," je dejal in dodal, da je Bruselj sprožil medijski interes po celi Evropi. "Mi smo sporočili dejanske razmere," dodaj Stritar

Ustavitev Neka: Uprava RS za jedrsko varnost dogodek pomotoma prijavila kot vajo

Uprava RS za jedrsko varnost je avstrijske kolege pomotoma obvestila, da je v primeru uhajanja radioaktivnosti iz primarnega krogotoka jedrske elektrarne Krško (Nek) šlo za vajo. Avstrijski minister za okolje Josef Pröll je napovedal, da bo na ministrskem svetu EU za okolje od Slovenije zahteval celovito pojasnilo o dogajanju v Neku.

Avstrijski minister za okolje Josef Pröll od slovenskih oblasti zahteva celovito pojasnilo o dogodku v Neku. Ministra zanima, kako je mogoče, da je avstrijski nadzorni organ za jedrsko varnost od svojih slovenskih kolegov prejel sporočilo, "da gre pri incidentu v primarnem delu reaktorja za vajo, medtem ko je bil istočasno preko opozorilnega sistema Evropske unije - ECURIE objavljen vseevropski alarm".

"Tudi če ni prišlo do uhajanja radioaktivnosti, kot je bilo objavljeno, je Slovenija hudo omajala zaupanje v sistem obveščanja," je v sredo izjavil Pröll. Avstrijski okoljski minister je tudi napovedal, da bo danes na ministrskem svetu EU za okolje v Luxemburgu vložil protest in od slovenskih oblasti zahteval celovito pojasnilo.

Okvara hladilnega sistema v primarnem krogotoku reaktorja ni nedolžen dogodek

Avstrijski Zeleni so v sredo od Prölla zahtevali takojšnje pojasnilo o okvari v Neku. "Okvara hladilnega sistema v primarnem krogotoku reaktorja ni nedolžen dogodek, kar kaže tudi vseevropsko opozorilo, ki ga je objavila Evropska komisija," je v sredo zvečer povedala predstavnica Zelenih Eva Glawischnig.

Medtem so predstavniki slovenske Uprave za jedrsko varnost za avstrijske medije priznali napako, ko so nezgodo v Neku sprva pomotoma prijavili kot vajo. "Slovenska uprava je pomotoma uporabila napačen formular, kasneje pa je bila napaka popravljena," je v sredo zvečer potrdil direktor Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) Andrej Stritar.

Osebje napako odpravilo v nekaj dneh

Potem, ko so v Neku zaznali puščanje v primarnem krogotoku elektrarne, so v sredo ob 15:07 reaktor ustavili. "Ob 20.10 je bila njegova moč nič," je objavljeno na spletni strani URSJV.

Osebje je napako odkrilo in jo bo odpravilo predvidoma v nekaj dneh, so v sredo zvečer povedali na Upravi RS za jedrsko varnost.

"Nevarnosti za okolje in zaposlene ni bilo," je pojasnil vodja pripravljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih pri upravi za jedrsko varnost Marjan Tkavc.

Uprava: Šlo je za dogodek brez nevarnosti za osebje elektrarne in prebivalstvo

Dogodek so na Upravi za jedrsko varnost proglasili kot "nenormalen dogodek", zaradi katerega "ni bilo potrebe po izvajanju zaščitnih ukrepov v okolici". Po podatkih uprave je šlo za dogodek brez nevarnosti za osebje elektrarne in prebivalstvo. Izpust radioaktivnega primarnega hladila je bil zaznan samo v zadrževalnem hramu, kjer se osebje ne zadržuje. Prav tako ni prišlo do poškodb jedrskega goriva, so zagotovili na URSJV.

Po začetnem pregledu so ugotovili puščanje radioaktivnosti v bližini primarne črpalke. Potrebna je bila hladna zaustavitev elektrarne, popravilo pa naj bi trajalo nekaj dni.

"Ne pričakujemo kakršnih koli nadaljnjih poslabšanj razmer, " je Uprava RS za jedrsko varnost objavila na spletni strani. V skladu s postopki obveščanja v tovrstnih primerih je uprava po lastnih navedbah o dogodku obvestila mednarodne organizacije ECURIE in MAAE ter sosednje države.