Razmere naj bi se bistveno izboljšale, ko bodo v okviru nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki postavili sortirnico za ločevanje vseh odpadkov, ki imajo tržno vrednost - torej embalažo, uporabno lesno maso, biološke odpadke, papir, kovino. Do takrat pa se bodo na odlagališču nenevarnih odpadkov kupi pomešanih odpadkov nezadržno dvigovali.

"Najslabše ločujejo prebivalci središča mesta in blokovskih sosesk. Ko smetarji vidijo, da so v rjavih zabojnikih, namenjenih za biološke odpadke, tudi drugi odpadki, dajo nanj nalepko, ki občane poziva, da odpadke presortirajo. Če po daljšem času tega občani ne storijo, jih izpraznijo v vozilo z mešanimi komunalnimi odpadki," je namestnik direktorja Snage Valter Nemec odgovoril na vprašanje, ali smetarji zabojnike z biološkimi odpadki res izpraznijo med mešane komunalne odpadke.

"Pomislek, da so v rjavih zabojnikih morda biorazgradljive vrečke in da jih smetarji lahko napačno ocenijo kot pvc-vrečke, ne zdrži, saj jih ljudje zelo malo uporabljajo, tisti, ki jih, pa ne verjamem, da vanje odlagajo steklo in druge neorganske odpadke," je zatrdil Nemec.

Analiza sejanja odpadkov, ki so jo opravili v zimi 2005/06, je pokazala, da je med mešanimi komunalnimi odpadki skoraj polovica bioloških, desetina je papirja, kartona in plastike, ki v volumnu vseh odpadkov zasedajo 53 odstotkov, kar močno podraži ravnanje in odlaganje odpadkov. Čeprav so bila razmišljanja, da bi meščane "disciplinirali" z dodatnim plačilom za odvoz narobe odloženih odpadkov, ki bi jih prej stehtali, to ne bo prišlo v poštev.

Zabojnike z mešanimi odpadki bodo začeli tehtati najverjetneje šele tedaj, ko bo vsaj 80 odstotkov ljudi ločevalo odpadke. "Če se bo Ljubljana odločila za povečanje cen in na tak način motivirala občane k večjemu ločevanju, bomo razmislili o tehtanju odpadkov, vendar ne bioloških zabojnikov, ampak zabojnikov preostanka odpadkov po ločenem zbiranju. Gre za veliko investicijo, saj tak avtomobil stane 100.000 evrov, sistem za identifikacijo s tehtnico pa dodatnih 30.000 evrov. Seveda bo treba sočasno zagotoviti ustrezen nadzor, da se ne bi povečalo nelegalno odlaganje," je pojasnil Nemec.