Naj spomnimo, da se je finančna družba Orion, ki sta jo vodila Brano Lužar in Vesna Uzar, ukvarjala s posojanjem denarja na nebančnem trgu. V primeru je šlo za dvojne kupoprodajne pogodbe s pridržkom lastninske pravice. Na začetku je šlo za za okoli tisoč spornih pogodb, pri katerih je bilo treba preveriti, ali sta notarja stranke dovolj dobro poučila o morebitnih škodljivih posledicah. Upniki so kasneje prijavili za 20 milijonov evrov terjatev.

V večini primerov je šlo za ljudi, ki so se znašli v finančni stiski in niso nikjer dobili kredita. Prav takšnih pa naj bi se razveselili pri Orionu in jim po sklenitvi pogodb postavili oderuške obresti, ki jih niso mogli več odplačevati.

Boštjan Penko nam je povedal, da je šlo nazadnje za 131 kaznivih dejanj goljufije. Vendar so bili domnevni oškodovanci o morebitnih zanje škodljivih posledicah najema kredita dovolj dobro poučeni, zato goljufivega namena posojilodajalcev ni bilo mogoče utemeljiti.

Boštjan Penko zaradi tega ni razočaran, saj pravi, da lahko oškodovanci nadaljujejo kazenski pregon, in sicer kot subsidiarni tožilci. Poleg tega je tožilstvo vložilo tudi obtožni predlog zaradi 45 klasičnih kaznivih dejanj goljufije. Boštjan Penko je zaslužen tudi za to, da so zamrznili večji del Orionovega premoženja. Številni oškodovanci, ki so zaradi oderuških obresti ostali brez premoženja, imajo na voljo tudi civilne postopke.

Nenazadnje je primer Orion opozoril na pomanjkljivo oziroma premalo natančno zakonodajo, ki se je po tistem spremenila.