Glede na višino plače predsednika države bi težko zapisali, da je višina plače tista, ki bi zlasti pritegovala glavne favorite za Drnovškovega naslednika, saj so se ti s svojimi prihodki tej plači že doslej zelo približali ali jo celo presegli. Mitja Gaspari sicer trenutno plače ne dobiva, je pa ob koncu mandata guvernerja Banke Slovenije (mandat mu je iztekel 1. aprila) v skladu z zakonom in internimi akti zaradi konkurenčne klavzule prejel odpravnino v višini šestih bruto plač, kar je zneslo 43.800 evrov (od te vsote je moral plačati davke in prispevke). Gasparijeva mesečna plača kot guvernerja Banke Slovenije je torej znašala več kot 7000 evrov bruto.

Osnova za plačo slovenskih evropskih poslancev - torej tudi za predsedniškega kandidata Lojzeta Peterleta, ki je včeraj kolesaril po Sloveniji in ni mogel natančno preveriti svojega plačilnega listka - je povprečna plača poslancev v državnem zboru, kar je za maj znašalo nekaj manj kot 4300 evrov bruto. Tako je po Peterletovih navedbah njegova zadnja neto plača znašala okoli 2.500 evrov. Nam je pa potrdil, da je v minulem letu s predavanji po svetu in z udeležbo na raznih konferencah prejel še kar nekaj honorarjev.

Nekoliko nižjo plačo kot Peterle za svoje profesorsko delo na Pravni fakulteti dobi Danilo Türk, saj je bila njegova zadnja plača 3571,81 evra bruto oziroma nekaj več kot 2000 evrov neto. Vendar je iz podatkov, ki jih je o svojem premoženju posredoval dnevniku Finance, mogoče razbrati, da dobi za svoje strokovno delo še kar nekaj dodatnih prejemkov, saj je bil skupni prijavljeni znesek prihodkov za lani 56.551 evrov bruto.

Naj navedemo še zadnjo plačo, ki jo je za svoje delo poslanca v državnem zboru prejel predsedniški kandidat, ki ga javnomnenjske raziskave glede možnosti na jesenskih volitvah postavljajo na četrto mesto - Zmago Jelinčič. Njegova bruto plača za julij je znašala 5176,81 evra.