Vzporedno bodo potekala še obnovitvena dela v poslovnih in kletnih prostorih. Za obnovitvena dela, ki bodo predvidoma končana do konca septembra, so v uradu predsednika republike namenili 300.000 evrov.

Vsa obnovitvena dela v avli in na stopniščih izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine, saj je vladna palača, katere del so tudi prostori predsednika republike, razglašena za spomenik kulturne dediščine. Notranjost palače se je v preteklih letih redno vzdrževala, generalne prenove, kot je sedanja, pa po njenih informacijah v zadnjih dvajsetih do petindvajsetih letih ni bilo.

Za dela so se v uradu odločili zaradi dotrajanosti in skorajšnjega predsedovanja EU. "Prenova kot taka prvotno ni bila načrtovana in smo se zanjo odločili tik pred zdajci", saj so se o poteku in roku izvedenih del uspeli uskladiti z Restavratorskim centrom, prav tako pa so ugotovili, da bodo sredstva za izvedbo lahko zagotovili sami, so pojasnili v uradu.

Med parlamentarnimi počitnicami bodo delavci prenovili tudi nekatere prostore DZ. Največja investicija je prenova velike in male dvorane ter vhoda na Tomšičevi. Prav tako pa bodo vzporedno potekala še nekatera vzdrževalne in prenovitvena dela, kot so popravilo vhodnih vrat in oken ter pleskanje. Celotna vrednost vzdrževalnih del je ocenjena na 309.487 evrov.