Vendar v programu popisa, ki ga je vlada sprejela 22. februarja, z odebeljenim tiskom piše, da podaljšanje popisa ne bo zahtevalo dodatnih stroškov.

"Treba je vedeti, kam dejansko odteka denar"

Dodaten denar za popis naj bi zagotovili "v okviru proračunskih možnosti", ni pa še znano, katere bodo te možnosti. Na GURS so povečanje stroškov napovedali sredi maja in ga takrat povezovali z dodatnimi stavbami, za katere pri pripravi projekta niso vedeli (plačila popisovalcem so namreč vezana na število stavb in njihovih delov).

"O dodatnih stavbah smo govorili, ker smo poskušali čim bolj pregledno razgrniti in predstaviti dodatne stroške popisa. Seveda so tudi stroški za dodatne stavbe, vendar je treba vedeti, kam denar dejansko odteka," je včeraj pojasnila Ema Pogorelčnik, vodja sektorja za kataster stavb na GURS.

Tako naj bi stroške povečala predvsem neodzivnost večjih lastnikov nepremičnin (upravljalci državnega lokalnega premoženja in upravniki večstanovanjskih objektov), ki niso samo opravili popisa, zaradi česar so morali na GURS najeti 721 dodatnih popisovalcev ter jim plačati izobraževanje in stroške popisa vseh teh stavb. To pa pomeni, da bo država dejansko plačevala svoje nedelo.

Dodatna sredstva za pospeševanje popisa

Dodatna sredstva bodo porabljena tudi za pospeševanje izvedbe popisa nepremičnin na terenu, saj je GURS na območjih, kjer popis nepremičnin počasneje poteka, vzpostavil dodatne popisne centre, kjer posamezniki lahko popišejo svoje nepremičnine.

Na državni ravni so trenutno popisane dobre tri četrtine nepremičnin, težave z roki imajo na Obali in v Ljubljani, kjer so presegli polovico. Pogorelčnikova se sicer sklicuje na dopolnjen vladni program popisa, ki "za ugotovljene napake v razgrnitvi in naknadno ugotovljene manjkajoče objekte" omogoča delo do konca avgusta, vendar pa gre za zelo širokosrčno interpretacijo tega določila.