Izjem, ki jih dopušča sedaj veljavni zakon glede kajenja, predlagana novela ne dopušča več. Pač pa dopušča kajenje v posebej za to namenjenih prostorih - kadilnicah, ki so novost. Izpolnjevati bodo morale določene tehnične pogoje, v njih ne bo dovoljeno jesti in piti, obsegale pa bodo lahko največ 20 odstotkov skupne površine zaprtega javnega ali delovnega prostora.

V šolah in bolnišnicah ne bo kadilnic

Kadilnice pa še vedno ne bodo dovoljene tam, kjer je bila že doslej v veljavi popolna prepoved kajenja - v zdravstvenih ter vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Cigarete bodo lahko kupovali samo polnoletni

Predlagana sprememba zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov zvišuje starostno mejo za nakup tobačnih izdelkov z dosedanjih 15 let na 18 let. Poleg tega uvaja starostno mejo 18 let tudi za tiste, ki prodajajo tobačne izdelke.

Na embalaži bo številka za pomoč pri odvajanju

Po predlogu naj bi na embalažo tobačnih izdelkov poleg drugih zdravstvenih opozoril uvedli še telefonsko številko za pomoč pri odvajanju od kajenja.