Kar dva člana nadzornega sveta podjetja sta namreč člana te stranke, imenovana pa sta bila v času sedanje vlade.

Tako se je v zadevi PUH zgodilo naslednje »klientelistično naključje«: predsednik SLS kot minister naroči svojemu uslužbencu, članu SLS, naj sklene dvomljivo poravnavo s PUH, kjer v nadzornem svetu sedita dva člana SLS.

Minister za okolje Janez Podobnik, ki je skozi vladni postopek spravil dvomljivo milijonsko poravnavo s podjetjem PUH, je že pred dnevi priznal, da osebno pozna direktorja PUH Aleša Horvata. Odkrili pa smo nove dokaze, ki zbujajo dodaten sum, da je minister Podobnik ravnal nekorektno. Minister je namreč predsednik Slovenske ljudske stranke, ta stranka pa ima, kot se je pokazalo zdaj, svoje člane tudi v nadzornem svetu PUH.

To je pomembna informacija, saj, kot je znano, je državna pravobranilka Podobniku dvakrat izrecno odsvetovala plačilo PUH za dela v Logu pod Mangartom, ki jih država ni naročila, niti nadzirala. Ali bi strankarske povezave lahko bile razlog, da minister ni upošteval mnenja pravobranilke?

SLS se poravna

Pojdimo po vrsti. Janez Podobnik je minister za okolje in hkrati predsednik ljudske stranke, obenem pa tudi (dober?) osebni znanec direktorja PUH Aleša Horvata. Ta je od države pet let neuspešno želel plačilo za dela brez pogodbe. S prihodom Podobnika mu je končno uspelo.

Tukaj se začne klientelistična nit SLS. Operativno je namreč dogovor o poravnavi s Horvatom oktobra 2005 izpeljal uslužbenec ministrstva Tomaž Pogačar - član Slovenske ljudske stranke. Strankarska povezava gre še naprej. Slovenska ljudska stranka ima vpliv v nadzornem svetu podjetja PUH. Dva člana nadzornega sveta PUH sta namreč člana Podobnikove ljudske stranke - Dušan Jesenik, ki je podpredsednik Kluba SP pri SLS, in Jurij Kavčič, ki je je župan občine Cerkno.

Tako spet pridemo do Janeza Podobnika, predsednika SLS, ki je doma iz Cerknega, kjer je bil pred leti tudi sam župan. Tako Jesenik kot Kavčič sta bila v nadzorni svet PUH imenovana leta 2005, v času sedanje vlade, približno takrat, ko so na ministrstvu zaposlili Tomaža Pogačarja. Na kratko: predsednik SLS kot minister naroči svojemu uslužbencu, članu SLS, naj sklene dvomljivo poravnavo s PUH, kjer v nadzornem svetu sedita dva člana SLS.