Teh postavk namreč ni mogoče zmanjševati, zato je glede osnutka kratko izjavila: "Iz proračuna je izpadlo veliko pomembnih stvari. Poleg tega je pod vprašajem kar nekaj koncesij, enako velja za financiranje programov izobraževanja predšolske vzgoje, velik problem bodo neizvedeni razpisi na področjih sociale, zdravstva, kulture... Seveda iščemo nove vire in Ljubljana bo vse, kar bi lahko pobrala, tudi storila, na primer vse takse."

"Precej manj bo sredstev za holding, predvsem za Ljubljanski potniški promet." Podžupan Jani Möderndorfer je potrdil, da razpisi za nevladne organizacije niso predvideni, sofinancirali pa bodo tiste, s katerimi ima mesto sklenjene triletne pogodbe.

"Na vsakem področju bodo storitve za občane zmanjšane v različnih odstotkih. Postavka za čiščenje odpadnih voda v Ljubljanico je v celoti črtana. Otroci do štirih let in tisti, ki jih imajo več kot 70, se na primer ne bodo mogli voziti z mestnim prometom zastonj," je nič kaj dober položaj potrdil župan. Čudno je le, ker se je ob povsod znižanih postavkah povečala tista, ki je namenjena mestni upravi in njenemu delovanju - precej več za tako imenovane druge izdatke zaposlenih, prevozne stroške in službena potovanja.

"Res upam, da je to le začasen proračun. Če ti manjka 24 odstotkov sredstev, na katera si računal, seveda ne moreš govoriti o razvoju. Zato sem in enostavno moram biti optimist glede dogovora z državo. Tu namreč ne gre za politično vprašanje, ampak za preživetje in sobivanje glavnega mesta in države," je dejal župan Janković.