Poziv, naj premisli, ali je resor zdravstva "v pravih rokah", naslavljajo tudi na predsednika vlade Janeza Janšo.

Svoj poziv v LDS začenjajo s helikopterskimi prevozi, kjer se je "jasno pokazalo", da so bila opozorila ob interpelaciji, da ni bilo javnega razpisa, točna. Izpostavili so tudi negativno mnenje računskega sodišča o pravilnosti poslovanja Kliničnega centra (KC) v letu 2005. Javne domneve o nepravilnostih pri kliničnem preizkušanju zdravil so se izkazale za točne, minister Bručan pa je v celoti stopil na stran vodstva, češ da stvari tečejo pravilno, poudarja Zalokar Oražmova. Dodaja, da minister kljub njihovim pozivom, naj pošlje upravno inšpekcijo, ni odredil nikakršnih postopkov zoper vodstvo. Odziv vodstva KC na ugotovljene nepravilnosti na področju javnega naročanja pa po njihovem kaže na to, da svojega ravnanja ne namerava hitro in učinkovito spremeniti. Ob tem so spomnili, da vlada ni dala soglasja k ponovnemu imenovanju nekdanjega direktorja Slovenjgraške bolnišnice Vladimirja Toplerja, ki je član LDS, očitali pa so mu nepravilno izplačevanje zdravniškega dodatka. Ob tem od ministra pričakujejo, da bo enako ravnal tudi pri vodstvu Kliničnega centra, kjer so ugotovljene bistveno večje nepravilnosti.

V zvezi z zakonom o koncesijah v zdravstvu je Zalokar Oražmova med drugim poudarila, da bi bilo treba pred sprejemanjem zakona sprejeti strategijo, koliko bo v Sloveniji koncesijskega zdravstva in kako se bo ohranilo javno zdravstvo. Izpostavila je tudi nujnost oblikovanja zdravstvene in lekarniške mreže. Upajo, da bo "zakon počakal", opozorila pa je tudi na nedorečena vprašanja, kot je nadzor.

Bručanu očitajo tudi, da ni sposoben razrešiti spora med Lekarniško zbornico in Vzajemno, opozorili so še na "nezakonite oblike zavarovanja".