Kako je prišlo do tega, da smo v Sloveniji dobili podružnico HBA kot prvo in edino v jugovzhodni Evropi?

HBA sem spoznala med službovanjem v Veliki Britaniji leta 2016. Ideja je dozorela ob vrnitvi v Slovenijo leta 2020. Globalnemu vodstvu HBA v ZDA sem predlagala ustanovitev regijskega združenja za regijo Adriatic, vendar trenutna pravila in usmeritve HBA tega žal še ne omogočajo. Slovenija bo v prihodnosti osrednja točka za morebitno širitev v to regijo. Po moji pobudi je slovensko združenje nastalo maja 2023 v Ljubljani. Naš cilj je vzpostaviti prakse, ki omogočajo uresničitev celotnega potenciala žensk, pospeševanje kariernega napredovanja in doseganje enakosti spolov na vodilnih položajih. S tem namenom organiziramo poslovno mreženje, izobraževanja in mentorstvo, zagovorništvo ter dvig prepoznavnosti posameznikov, ustanov in podjetij, ki delujejo na področju širšega zdravstva.

Kakšen je položaj žensk v zdravstvu in farmacevtski industriji? Kje je še prostor za napredek?

Po pregledu različnih virov pravzaprav ugotavljamo, da precej podatkov manjka oziroma jih nimamo. Kot združenje se trenutno povezujemo z različnimi institucijami, s katerimi bi lahko dobili podatke, ki nas zanimajo. V osnovi je v zdravstvu veliko žensk. Zagotovo je razmerje med zdravniki in zdravnicami usklajeno ali celo bolj v korist ženskam. Vendar pa podatki kažejo, da so na glavnih direktorskih poziciji v bolnišnicah v Sloveniji večinoma moški. Podobno sliko sem opazila tudi v več farmacevtskih podjetjih. V vsem menedžmentu je zastopanost spolov skoraj 50:50, če pa pogledamo bolj natančno, vidimo, da na najvišjih položajih le v tretjini oziroma desetini primerov zasedajo tovrstne položaje ženske.

Kako se vaša panoga razlikuje od drugih sorodnih združenj?

Smo edino Združenje poslovnih žensk v Sloveniji, ki se s svojim poslanstvom osredotoča na zdravstveno panogo. Poleg zavzemanja za večjo plačilno enakost in večjo zastopanost žensk na vodilnih mestih, za katero se zavzemajo tudi nekatera druga združenja, spodbujamo ženske na različnih položajih, denimo menedžerke ali strokovno osebje (na področju prodaje, kliničnih raziskav, različnih strokovnih področij znotraj medicine, lekarništva do zaposlenih v javnih institucijah), za napredovanje v karieri. Na tak način jih opolnomočimo za poseganje po najvišjih položajih na področju zdravstva, farmacije in medicine.

Kaj bi v združenju radi dosegli? Ali bo pot žensk, ki prihajajo za vami, zaradi združenja bolj gladka?

Za prihodnji dve leti imamo tri cilje. Prvič, povečati ozaveščenost in prepoznavnost združenja pri ključnih deležnikih. Želimo biti prepoznavni v vseh večjih zdravstvenih centrih, na vseh ključnih fakultetah in v vseh farmacevtskih podjetjih. Drugič, postaviti HBA Slovenija kot eno vodilnih organizacij (»thought leader«) pri prizadevanjih za večjo enakost in zastopanost žensk na vodstvenih položajih ter gonilno silo za boljše izide v zdravstvu, farmaciji in medicini. Tretjič, Vzpodbuditi tudi naše moške vodje, da se nam pridružijo kot advokati. S tem pokažejo, da razumejo izzive za ženske vodje in želijo pomagati, da se v organizacijah za vse omogočijo pravične možnosti za napredovanje na delovnem mestu. V našem slovenskem združenju imamo za ženske veliko prostovoljnih funkcij in izobraževanj, ki med drugim omogočajo izboljšanje poslovnih in mehkih veščin. Naš mentorski program omogoča učenje in delitev mnenj s številnimi izkušenimi ženskami na vodilnih položajih. Organiziramo pa tudi dogodke za poslovno mreženje in spoznavanje drugih organizacij, povezanih z zdravstvom. Poleg tega je poseben del programa namenjen t.i. C-Suite vodjam (najvišjemu izvršnemu managementu). Veliko zanimivih programov in uporabnih virov je tako za člane kot nečlane dostopno na hbanet.org.