Notranji ministri držav članic Evropske unije, ki skupaj gostijo več milijonov beguncev iz Ukrajine, ki so se v EU zatekli pred rusko agresijo, so se na zasedanju 14. oktobra s komisijo strinjali o podaljšanju začasne zaščite za ukrajinske begunce do marca 2024. To jim omogoča podporo pri iskanju namestitve ter dostop do zdravstvene oskrbe, izobraževanja in evropskega trga dela.

Začasna zaščita, ki je bila po začetku ruske invazije na Ukrajino aktivirana marca letos za začetno obdobje enega leta, torej do 4. marca 2023, se bo tako tudi v Sloveniji samodejno podaljšala za dve šestmesečni obdobji do 4. marca 2024. Pristojna upravna enota bo osebi s priznano začasno zaščito po uradni dolžnosti izdala novo izkaznico z veljavnostjo do 4. marca 2024, ki bo nadomestila dosedanjo izkaznico z veljavnostjo do 4. marca 2023.

Izkaznico z veljavnostjo do 4. marca 2024 bodo upravne enote v primeru pozitivne odločitve izdale tudi v vseh postopkih, v katerih še ni bilo odločeno, so pojasnili na vladi. Izkaznico bodo osebi vročili pri upravni enoti, ki jo je izdala, ali po pošti. Način vročitve bo predlagal prosilec ob vložitvi vloge za začasno zaščito oziroma oseba z začasno zaščito, izdaja izkaznice pa je brezplačna.

Z notranjega ministrstva so sporočili, da je bilo do danes vloženih 7889 vlog za začasno zaščito in odločeno v 7515 primerih, od katerih je bila začasna zaščita priznana 7160 osebam.