Voka Snaga je v prvi polovici beležila izgubo v višini slabih 750.000 evrov, Energetika Ljubljana v višini 1,06 milijona evrov, Ljubljanski potniški promet (LPP) pa v višini 3,56 milijona evrov, so po današnji seji skupščine družbenikov, na kateri so se seznanili s poslovanjem, sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).

Na poslovanje Energetike Ljubljana so, kot so izpostavili, močno vplivale naraščajoče nakupne cene energentov, ki pa jim prodajne cene storitev družbe niso sledile. Slabši rezultat družbe LPP je posledica visokih stroškov pogonskih goriv in omejitev števila prepeljanih potnikov v prvih dveh mesecih leta. Vpliv na negativni rezultat v družbi Voka Snaga pa so imeli predvsem visoki stroški oddaje frakcij.

Za investicije skoraj 33 milijonov evrov

Družbe so v prvih šestih mesecih leta v investicijske projekte vložile 32,7 milijona evrov lastnih sredstev, od tega 3,4 milijona evrov za postavitev plinsko parne enote PPE-TOL. Za potrebe obnov in nadomestitev je bilo porabljenih 21,1 milijona evrov, za razvojne projekte pa 11,6 milijona. Kot so zapisali na Molu, bo glavnina investicijskih projektov izvedena v drugi polovici leta.

Družba Voka Snaga je največ investicij realizirala v projektih dejavnosti ravnanja s pitno in odpadno vodo, v okviru katerih so potekale zamenjave dotrajanega ali poškodovanega omrežja predvsem v Molu, v manjšem obsegu tudi v občinah Dol pri Ljubljani in Škofljica. Na področju dograditve kanalizacijskega sistema družba kot bodoči upravljavec aktivno sodeluje tudi na velikem kohezijskem projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, so pojasnili na občini.

Postavitev PPE-TOL proti zaključni gradbeni fazi

Najobsežnejša investicija družbe Energetike Ljubljana, ki predstavlja pomemben korak prehoda v nizkoogljično družbo, je postavitev PPE-TOL, ki se pomika proti zaključni gradbeni fazi. Do konca leta so predvideni prvi zagonski poskusi, začetek obratovanja pa v letu 2023. Na proizvodni lokaciji v Šiški se je septembra skladno s terminskim planom zaključila investicija zamenjave soproizvodne enote na zemeljski plin, so dodali.

Družbi Voka Snaga in Energetika Ljubljana kot partnerja sodelujeta tudi pri projektu vzpostavitve objekta za energetsko izrabo odpadkov, ki je po pojasnilih Mola vključen v njihov koncept krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja. V prvem polletju so izvajali aktivnosti za izdelavo idejne študije energijske izrabe odpadkov v Ljubljani in aktivnosti, ki so potrebne za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za energetsko izrabo goriva iz odpadkov.

Družba LPP je skladno s strategijo okolju in uporabnikom prijaznega potniškega prometa glavnino investicij v prvem polletju namenila obnovi voznega parka z nakupom 14 novih medkrajevnih avtobusov in 10 novih mestnih avtobusov.

»Vse družbe so v obravnavanem obdobju intenzivno pristopile k reševanju energetske draginje in uvedle vrsto ukrepov in zahtev za znižanje porabe energije,« so še zapisali na Molu.