Denimo o tem, da se predlogi za javno odločanje na referendumu zbirajo in se vsako leto organizira en referendum z več vprašanji, po možnosti na dan kakih volitev in po možnosti z oddaljenim elektronskim glasovanjem. Na tak način bi optimirali stroške in obenem dali vsem interesentom vedeti, da ne bo ostalo pri grožnjah z referendumom, ampak da referendumsko vprašanje bo šlo v odločanje. Podobno kot v Švici, kjer si politiki ne domišljajo, da lahko o vsem odločajo.

Po drugi strani so referendumi popolnoma odveč, saj se javno mnenje lahko meri direktno, neformalno in dovolj natančno. Država bi lahko pooblastila kakovostno neodvisno agencijo (recimo STA), da bi redno merila splošno javno mnenje glede vrste vprašanj. Če se to dela strokovno ustrezno, so rezultati dobri in dejansko reprezentativni. Tako bi se politika lahko in obenem morala ravnati po ugotovljenem javnem mnenju. Poštena neprodana politika in pošteni, neprodani predstavniki in uslužbenci.

Aktualna predloga za referenduma nista izraz skrbi za uresničevanje volje ljudi, saj je bilo vprašanje o javni RTV na nedavnih volitvah že odgovorjeno, medtem ko je organizacija vlade tehnično vprašanje in referendum o tem infantilen.

Po tretji strani pa smo vsi, ki se trudimo z vprašanjem, kako dobro, pošteno in demokratično urediti družbo in njen odločevalski, demokratičen sistem, idealisti, sanjači. Morali se bomo končno sprijazniti z dejstvom, da celotni svet deluje po načelih zasebnih in podjetniških interesov in je politični sistem in demokracija le lažna embalaža. Dokazov je na pretek. Volivci nikoli nismo glasovali za socialno, zdravstveno, davčno, izobraževalno, materialno neenakost, nesolidarnost, za neenake možnosti, za lakoto in obenem viške hrane, za uničevanje okolja na račun dobičkov, za neplačevanje okoljskih in socialnih stroškov, za vojne in nesmiselno jedrsko oboroževanje. Vse to so nesmiselne in javno nekoristne odločitve legalno izvoljenih, ki lahko na nelegitimen način odločajo o čemerkoli v nasprotju z mnenjem in interesi večine. Torej če se že ukvarjamo z vprašanjem demokracije, se je smiselno ukvarjati le z vprašanjem, kako organizirati svetovni referendum, ki bo odprta vprašanja urejal globalno.

Denimo vprašanje, ali potrebujemo politične stranke in ali niso le del civilne družbe in bi tudi tako morale biti obravnavane. Pa o vprašanju globalnih človekovih pravic do enakih možnosti, zdravja, hrane, stanovanj in upravljalske participacije – direktne demokracije. In najprej o vprašanju takojšnjega uničenja jedrskega orožja, ustavitvi vseh vojn in organizaciji svetovnega programa za zdravje in ohranjanja okolja.

Skratka, potrebujemo svetovni referendum o normalnem, poštenem in dobrem svetu za vsakogar, za kar objektivni pogoji že dolgo obstajajo.

Bojko Jerman, Dolsko