Poslovanje skupine Luka Koper je bilo v prvem četrtletju boljše od lanskega in nad pričakovanim, piše v danes objavljenem nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem četrtletju. Okrevanje svetovnega gospodarstva po dve leti trajajoči epidemiji je bilo opazno tudi na področju pretovora v koprskem pristanišču, na drugi strani pa v začetku leta še ni bilo čutiti posledic vojne v Ukrajini.

Neposredna izpostavljenost Luke Koper do Rusije in Ukrajine je sicer razmeroma majhna, saj je obseg pretovora za ti dve državi zanemarljiv. Kljub temu budno spremljajo razmere, predvsem vpliv vojne na cene energentov in morebitne posledice na svetovno gospodarsko rast, pravijo v Luki Koper.

»V Luki Koper verjamemo, da bomo iz krize, ki jo vsi napovedujejo, izšli zmagovalci, saj smo nanjo dobro pripravljeni in imamo načrte, kako nanjo odgovoriti. Predvsem stavimo na diverzifikacijo naših terminalov, kar nam je v vseh preteklih krizah zagotavljalo zadostno mero stabilnosti,« je v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisal predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast.

Povečan obseg pretovora, večji obseg dodatnih storitev, rast cen, predvsem pa višji prihodki iz skladiščenja blaga so vplivali na višje čiste prihodke od prodaje za 23 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Znašali so 70,85 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja se je podvojil na 19,75 milijona evrov.

V Luki Koper so v začetku leta nadaljevali z izvajanjem naložb na območju kontejnerskega terminala. Med drugim so zaključili z izgradnjo skladiščnih površin v zaledju novega priveza na južni strani prvega pomola ter pripravili teren za izgradnjo novega zunanjega kamionskega terminala ob serminskem vhodu. Začeli so graditi tudi novo večnamensko skladišče.

V prihodnji mesecih se bodo osredotočili na pripravo dokumentacije za zagon novega razvojnega cikla, v katerega središču je kontejnerski pretovor. Gre za širitev kontejnerskega terminala oziroma podaljšanje severnega dela prvega pomola, so pojasnili v Luki Koper. Napast je dodal, da se je Luka Koper, ki je pred dnevi praznovala 65-letnico obstoja, v tem času razvila v prvo kontejnersko luko v Jadranu in peto pristanišče za pretovor avtomobilov v Evropi.